Pamiętajmy o przeszłości i budujmy przyszłość!

14 lutego obchodziliśmy 81 rocznicę przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową, która była największą z organizacji oporu w okupowanej Europie. To dla naszej Ojczyzny szczególnie ważna rocznica, ponieważ AK jest jednym z najważniejszych symboli naszego narodowego ducha, odwagi i niezłomności w obliczu największych trudności. Polacy, mimo ciężkiej okupacji i milionów zamordowanych rodaków, nie poddali

Czytaj dalej

Przedsiębiorcy rozmawiali o nowych perspektywach finansowania

W Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie konsultacyjno-informacyjne pn. „Nowa perspektywa – nowe możliwości”, której organizatorem było Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg” oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. W wydarzeniu uczestniczył wicestarosta Andrzej Jabłoński, który wraz z dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Aleksandrą Marcinkowską powitali przybyłych gości. Na spotkaniu zaprezentowane zostały działania możliwe do sfinansowania z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 w obszarze tzw.

Czytaj dalej

Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim – etap IV

W dniu 15 listopada 2022 r. w Warszawie w imieniu Prezydenta Miasta Jarosława Górczyńskiego, Wiceprezydent Miasta Dominik Smoliński oraz Skarbnik Miasta Sławomir Kijak podpisali umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Umowę z ramienia NFOŚiGW podpisał Wiceprezes Artur Michalski w towarzystwie poseł ziemi świętokrzyskiej Agaty Wojtyszek. Będzie to czwarta odsłona zadania pn.: „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim”. Po przebudowach ulic

Czytaj dalej

Prestiżowa nagroda dla ostrowieckiego samorządu

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński odebrał nagrodę „Symbol inwestycji 2022”. Wyróżnienie przyznawane jest przez Monitor Rynkowy oraz Monitor Biznesu. Podczas 12. edycji programu „Symbol” specjaliści biznesowi przyznawali oceny działaniom samorządów w różnych obszarach. W dziedzinie inwestycji Ostrowiec Świętokrzyski otrzymał główną nagrodę. Jest to świetna promocja naszego miasta przed wieloma znanymi i szanowanymi samorządowcami i przedsiębiorcami. Miałem przyjemność odebrać

Czytaj dalej

Mistrz, przewodnik, wychowawca- po prostu nauczyciel- Felieton Karola Wójcika

Dziś obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, czyli święto nauczycieli, pedagogów, wychowawców oraz wszystkich pracowników oświatowych. Z tej okazji pragnę złożyć koleżankom i kolegom nauczycielom najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazy szacunku za trud pracy, poświęcenie oraz kształtowanie nowych świadomych pokoleń młodych Polaków. Jak trudny jest to zawód i jakie stoją wyzwania podczas procesu edukacji niech świadczą słowa Jacka

Czytaj dalej

XXXI Forum Ekonomiczne

Na 3 dni Karpacz stał się miejscem debat liderów polityki, gospodarki, samorządów oraz wybitnych przedstawicieli świata kultury i nauki. Wśród zaproszonych osób był Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński. Organizatorem XXXI Forum Ekonomicznego jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich. W tym roku, w ramach forum, 300 wydarzeń o bogatej treści merytorycznej poświęconych było tematowi „Europa w

Czytaj dalej

Młodzi chcą decydować

W Ostrowcu Świętokrzyskim najprawdopodobniej zostanie powołana Młodzieżowa Rada Miasta. Będzie liczyła 23 członków ze wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu miasta. Dzisiaj odbyło się specjalne spotkanie w tej sprawie. – Im bardziej przygotujemy naszych młodych obywateli do przejmowania w przyszłości sterów w życiu: społecznym, gospodarczym, politycznym czy kulturalnym tym bezpieczniejsza będzie nasza jesień życia-

Czytaj dalej

Ostrowiecka firma na największych targach instalacyjnych w Europie

Ostrowiecka Spółka JANO, producent armatury sanitarnej w tym największy w Polsce producent odpływów łazienkowych, uczestniczy w dniach 27-6 -01.07 w Mediolanie w największych targach branżowych w Europie. JANO prezentuje tam swoje najnowsze rozwiązania w zakresie odwodnień łazienkowych. Targi Mostra Convegna Espocomfort odbywają się w cyklu 2 letnim i są dla szeroko pojętej branży instalacyjnej największą imprezą w

Czytaj dalej