Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim – etap IV

W dniu 15 listopada 2022 r. w Warszawie w imieniu Prezydenta Miasta Jarosława Górczyńskiego, Wiceprezydent Miasta Dominik Smoliński oraz Skarbnik Miasta Sławomir Kijak podpisali umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Umowę z ramienia NFOŚiGW podpisał Wiceprezes Artur Michalski w towarzystwie poseł ziemi świętokrzyskiej Agaty Wojtyszek.

Będzie to czwarta odsłona zadania pn.: „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim”. Po przebudowach ulic 11 listopada i Jana Samsonowicza, zakupie autobusów hybrydowych, elektrycznych, oraz DIESEL z normą 6 Gmina Ostrowiec Świętokrzyski podpisała kolejną umowę o wartości 24 907 500,00 zł, w tym wartość kosztów kwalifikowalnych 20 250 000,00 zł, natomiast wysokość udzielonej z NFOŚiGW dotacji – 15 606 000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia zostanie zakupione 9 szt. zeroemisyjnych, elektrycznych autobusów miejskich, zostanie utworzone 6 punktów ładowania autobusów o mocy od 22 kW do 50 kW oraz 3 punkty ładowania o mocy nie mniejszej niż 150 kW. Stacje ładowania będą zlokalizowane na terenie bazy Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. oraz przy ul. Świętokrzyskiej. Dodatkowo zakupione autobusy zostaną wyposażone w urządzenia obsługujące wprowadzaną kartę miejską.

Dzięki realizacji projektu zostanie zmniejszona emisja CO2 do atmosfery, a także emisja tlenków azotu oraz pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10). Zakończenie realizacji projektu planowane jest na grudzień 2023 roku.

Fot. NFOŚiGW

Tekst UM Ostrowiec

Polecamy również