Uczniowie popularnego Bronka – „Talentami Świętokrzyskimi 2022”

cz

W dniu 18.11.2022 w Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach odbyła się uroczysta gala wręczenia stypendiów „Talenty Świętokrzyskie”. Otrzymało je 12 uczniów i uczennic oraz 8  studentów  z województwa świętokrzyskiego, którzy są uzdolnieni naukowo lub artystycznie. Wielki sukces odniosły aż 3 osoby z  naszej szkoły, bowiem znaleźli się w wąskiej grupie najlepszych uczniów i studentów naszego województwa za r szkolny 2021/2022.

Z naszej szkoły stypendia otrzymały: Julia Jabłońska z klasy 3e,  Iga Dziekan z klasy 4e oraz Piotr Gawroński – tegoroczny absolwent naszej szkoły, student I roku medycyny . Iga Dziekan została finalistką LII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz laureatką francuskojęzycznego Międzynarodowego Konkursu „Opowiedz mi o Prawach Człowieka”. Dzięki takim sukcesom Iga otrzymała indeks na kierunki humanistyczne wielu uczelni wyższych w Polsce. 1 2 3 4 5Julia Jabłońska zdobyła pierwsze miejsce w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości  – w Bloku  A –„Innowacje Techniczne” – była współtwórcą  pracy „Sięgamy do gwiazd”. Została również finalistką tej olimpiady w Bloku B – „Wynalazczość”. Otrzymała indeks na wiele kierunków uczelni politechnicznych  i medycznych w całej Polsce. Piotr Gawroński zdobył w 2021 roku tytuł laureata Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości  za innowacyjny projekt –„ Badanie efektywności stosowania komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Ostrowcu Świętokrzyskim w nawożeniu roślin”  oraz tytuł finalisty  w Olimpiadzie Chemicznej w 2022r.Piotr aktualnie jest studentem I roku Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Stypendia wybitnej młodzieży wręczali przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego i Sejmiku Świętokrzyskiego. W uroczystości z ramienia naszej szkoły wzięli udział opiekunowie uczniów – dyrektor szkoły Robert Warda, Dorota Kamińska -nauczyciel chemii , Alicja Samot – nauczyciel języka francuskiego oraz rodzice wyróżnionych uczniów.

 

 

 

Reklama

Polecamy również

Reklama