Wielospecjalistyczny Szpital gra razem z WOŚP

1460x616

Wielkimi krokami zbliża się 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku hasłem przewodnim jest „Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych!” Sepsa to zespół objawów wywołanych przez niekontrolowaną, gwałtowną reakcję organizmu na zakażenie. W przebiegu sepsy w ciągu kilku godzin może dojść do niewydolności wielonarządowej, wstrząsu i śmierci. O

Czytaj dalej

Więcej linii autobusowych w 2023 roku

1

W ostatnich dniach listopada został rozstrzygnięty konkurs dotyczący naboru wniosków o dofinansowanie na 2023 r. zadań w ramach Funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. W ubiegłym tygodniu umowę z wojewodą świętokrzyskim, Zbigniewem Koniuszem podpisali wicestarosta Andrzej Jabłoński oraz skarbnik powiatu, Julia Szewczyk. Począwszy od 2019 r. powiat ostrowiecki aktywnie aplikuje o środki finansowe przyczyniające

Czytaj dalej

Ola czeka na naszą pomoc

1

Maleńka Ola, która jest córką kieleckiej policjantki potrzebuje pomocy. U dziewczynki zdiagnozowano zespół SCID czyli ciężki złożony niedobór odporności. Jedyną terapią jest przeszczep krwiotwórczych komórek macierzystych, które zostaną pobrane od bliźniaka genetycznego dziewczynki, aby go znaleźć potrzebna jest jak największa liczba rejestracji za pośrednictwem DKMS lub w Stacjach Krwiodawstwa w całej Polsce. Ola, to czteromiesięczna

Czytaj dalej

Udany jesienny koncert rekreacyjny

1

130 mieszkańców wzięło udział w jesiennym koncercie rekreacyjnym, zorganizowanym przez powiat ostrowiecki w ramach Akademii Pełnej Zdrowia. Spotkanie otworzyła starosta ostrowiecki Marzena Dębniak wraz z koordynatorami powiatowego programu profilaktycznego Akademia Pełna Zdrowia, członkiem zarządu Agnieszką Rogalińską i Mariuszem Łatą, naczelnikiem Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych. W koncercie uczestniczyli również przewodniczący Rady Powiatu Mariusz Pasternak

Czytaj dalej

Przedsiębiorcy rozmawiali o nowych perspektywach finansowania

6

W Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie konsultacyjno-informacyjne pn. „Nowa perspektywa – nowe możliwości”, której organizatorem było Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg” oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. W wydarzeniu uczestniczył wicestarosta Andrzej Jabłoński, który wraz z dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Aleksandrą Marcinkowską powitali przybyłych gości. Na spotkaniu zaprezentowane zostały działania możliwe do sfinansowania z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 w obszarze tzw.

Czytaj dalej

Ostrowieccy uczniowie z pomocą dla Zbigniewa Chuchały

1

Po raz czwarty w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego odbywa się akcja na rzecz pozyskiwania potencjalnych dawców szpiku kostnego dla Fundacji DKMS. Organizatorem wydarzenia pn. „Razem możemy przenosić góry” są uczniowie popularnej „Samochodówki”, którzy działają pod okiem swoich nauczycieli: Anny Gębury, Magdaleny Rafalskiej, Doroty Boreckiej, Urszuli Jop, Magdaleny Majewskiej oraz Anny Tomaszewskiej.  Akcja, po raz

Czytaj dalej

Przygotowani do ratowania

cz

28 września 2022 r  na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Waśniowie  oraz  waśniowskim zbiorniku wodnym. odbyły się powiatowe ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze z udziałem jednostek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Ostrowiec Św., jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu ostrowieckiego, Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego, grupy ratownictwa PCK, , Komendy Hufca Związku Harcerskiego Polskiego w

Czytaj dalej

Nowa droga w Dębowej Woli

20

Mieszkańcy Nowej Dębowej Woli w gminie Bodzechów, korzystają już z nowo wyremontowanej drogi powiatowej. Remont był konieczny ze względu na zły stan techniczny nawierzchni, powstałe ubytki, deformacje i spękania. Poprawy wymagały także pobocza. Długość odcinka objętego naprawą wyniosła 2 432 m o szerokości jezdni 6,3 m. Wartość tego  zadania to kwota ponad 2 mln 600 tysięcy

Czytaj dalej