PORA NA PIĘKNE LISTY O MIŁOŚCI

 

Po raz trzeci już Centrum Kształcenia Ustawicznego wraz z Urzędem Miasta organizują konkurs „Pisanie jest sztuką”. Odbywające się pod patronatem Prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaniem i na takie liczą organizatorzy również w tej edycji. Uczestnicy przepisują listy znanych artystów, wykorzystując niełatwą sztukę kaligrafii.

– Celem konkursu jest propagowanie estetyki pisma. Praca nad pismem to jednocześnie trening mózgu. Trenujemy kreatywność, dokładność i cierpliwość.
Z jednej strony widać coraz większą niedbałość jeżeli chodzi o pismo, jednak z drugiej strony obserwujemy trend powrotu do kaligrafii – mówi dyrektor CKU dr Aneta Pierścińska-Maruszewska.

Tym razem miłośnicy pięknej, choć niełatwej sztuki pisania listów, będą mierzyć się z dziełem Adama Mickiewicza, adresowanym do ukochanej Maryli. Prace należy dostarczyć do CKU na ul. Sandomierską 26A do 21 lutego 2023 r. do godziny 15.00. Na początku marca poznamy zwycięzców. Regulamin i szczegóły na stronie ckuostrowiec.pl

Poniżej tekst do przepisania:

List Adama Mickiewicza do Maryli z Wereszczaków Puttkamerowej

Kowno,
dnia 17. Paździer. 1882

Maryo, po tem wszystkiem coś mnie powiedziała w czasie
ostatniego widzenia się naszego, na wiele odważam się pisząc
do ciebie! (…)
Kochana Maryo, ja ciebie szanuję i ubóstwiam jak
niebiankę. Miłość moja tak jest niewinną i boską, jak jej
przedmiot. Ale nie mogę poskromić gwałtownych poruszeń,

(…)

Cóżkolwiek jednak
czuć będę, nigdy ciebie nie zasmucę.
(…)

Moja najdroższa, jedyna! nie widzisz przepaści,
nad którą stoimy! Jak to straszny wpływ może mieć
na twoje zdrowie, na spokojność twojego umysłu.

(…)
Jeżeli chcesz, abym był spokojny, abym był wesoły,
abym ciebie kochał z uczuciem szczęścia, a przynajmniej
bez rozpaczy, daj mnie przykład! odtąd przysięgam
naśladować ciebie.

Bądź zdrowa! – Kiedyż obaczę Maryą? w pierwszem
spojrzeniu obym wyczytał przebaczenie!

Listek ten spalisz, nie śmiem prosić odpowiedzi (…).

Źródło: https://milosc.info/listy/listy-maryli-z-wereazczakow-puttkamerowej-oraz-adama-mickiewicza/

Fot. Archiwum

Polecamy również