Julia Jabłońska uczennica LO. im Broniewskiego – stypendystką Ministra Edukacji i Nauki za wybitne osiągnięcia

cz

 

2 6Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Ministra Edukacji i Nauki za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2021/2022 odbyła się 25.01.2023r. w sali konferencyjnej „Okrąglaku” Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Dyplomy najlepszym uczniom i absolwentom, którzy mogą pochwalić się znakomitymi wynikami w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych – wręczył wojewoda świętokrzyski, senator RP oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Stypendium Ministra Edukacji jest jedną z form wyróżnienia uczniów odznaczających się wybitnymi osiągnięciami w nauce lub sporcie. Z województwa świętokrzyskiego złożono do Ministerstwa Edukacji i Nauki 67 wniosków o przyznanie stypendium, które ostatecznie otrzymało 16 uczniów i absolwentów mogących pochwalić się znakomitymi wynikami w różnorodnych dziedzinach edukacji.

W gronie tych 16 wybitnych uczniów znalazła się Julia Jabłońska, uczennica klasy trzeciej popularnego ostrowieckiego „Bronka” – została stypendystką Ministra Edukacji i Nauki za wybitne osiągnięcia edukacyjne za rok szkolny 2021/2022.

Należy pokreślić , że Julia jest jedyną stypendystką Ministra Edukacji i Nauki z powiatu ostrowieckiego, która ten zaszczytny tytuł za ubiegły rok otrzymała.

Julia Jabłońska może pochwalić się pierwszym miejscem i tytułem laureata w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości – w bloku „Innowacje Techniczne” – była współtwórcą pracy „Sięgamy do gwiazd”. Jest również finalistką tej olimpiady w bloku „Wynalazczość” . Otrzymała indeks na wiele kierunków uczelni politechnicznych i medycznych w całej Polsce.

 

Polecamy również