Miasto pomoże powiatowi

W środę o godzinie 15 w sali obrad Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim odbędzie się nadzwyczajna Sesja Rady Miasta. Jednym z punktów obrad będzie udzielenie pomocy finansowej dla powiatu w kwocie 150 tysięcy złotych. Pomoc finansowa zostanie przeznaczona na dofinansowanie zadania inwestycyjnego obejmującego I etap przebudowy odcinka drogi powiatowej – ulicy Polnej w Ostrowcu Świętokrzyskim w zakresie utwardzenia pobocza przy blokach Polna 7A i 7B wraz z przebudową chodnika.

Polecamy również