Dzieci na policji

kom1

Uczniowie spędzająckom2kom3kom4y wakacje w mieście na półkoloniach organizowanych przez Placówkę Działu Społeczno – Kulturalnego Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ODK w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z opiekunami odwiedzili ostrowiecką komendę. Dzieci miały możliwość przyjrzeć się z bliska codziennej pracy funkcjonariuszy oraz obejrzeć sprzęt wykorzystywany w Policji.

Wczoraj ostrowiecką komendę odwiedziły dzieci spędzające wakacje na półkolonii  w Placówce Działu Społeczno – Kulturalnego Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ODK w Ostrowcu Świętokrzyskim. Policjantki z Zespołu Profilaktyki Społecznej w trakcie spotkania zapoznały ich z codzienną pracą policjanta i funkcjonowaniem komendy policji. Podczas wycieczki uczestnicy mogli obejrzeć pomieszczenia, gdzie obsługiwany jest monitoring miejski, oraz pracownię techników kryminalistyki. Policjantki przy okazji spotkania omówiły zasady bezpieczeństwa dzieci, w szczególności podczas letnich zabaw i w ruchu drogowym. Na zakończenie dzieci zadawały ciekawe pytania związane z tematem wizyty.

Polecamy również