Ostatni malarz Młodej Polski

Brożek

Maksymilian Mikołaj Brożek – „ostatni malarz Młodej Polski” był bohaterem kolejnego wykładu przygotowanego przez ostrowiecki Oddział PTTK im. Mieczysława Radwana, w ramach realizowanego projektu „Ciebie jedną kocham… – czyli historycznym szlakiem przez Świętokrzyskie”. Wygłosił go Waldemar Ryszard Brociek – historyk, regionalista, absolwent UJ w Krakowie, kustosz Działu Historii Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Św., autor wielu wystaw muzealnych, autor oraz współautor licznych opracowań historycznych i artykułów.

– Od kilku lat realizujemy cykl wykładów poświęconych tematyce regionalnej- podkreśla Tadeusz Krawętkowski – prezes Zarządu Oddziału PTTK im. Mieczysława Radwana. – Szczególny nacisk kładziemy na popularyzację wśród mieszkańców naszego miasta i okolic wybitnych postaci, które wniosły swój wkład z kulturę narodową, a były związane z Ostrowcem Św., Ziemią Ostrowiecką i Regionem Świętokrzyskim. W tym roku przybliżyliśmy sylwetki: księcia-ministra Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego, Janusza Popławskiego – urodzonego w Klimkiewiczowie śpiewaka operowego, operetkowego i filmowego i oczywiście wspomnianego Maksymiliana Brożka.

Tytułem uzupełnienia

Maksymilian Mikołaj Brożek urodził się 5 września 1897 r. na przedmieściu Tarnowa w Strusinie, w rodzinie Stanisława i Karoliny z Dąbrowskich. Ukończył Wyższą Szkołę Realną w Tarnowie. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 1916 r. wstąpił na Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Uczył się pod okiem Jacka Malczewskiego i Stanisława Dębickiego. W 1923 r. ukończył ASP uzyskując tytuł artysty malarza. W 1928 r. zdał w Krakowie egzamin państwowy z rysunku i malarstwa. Dodatkowo w 1930 r. ukończył w Warszawie Państwowy Instytut Robót Ręcznych.

W latach 30. zamieszkał w Ostrowcu. Pracował jako nauczyciel rysunku najpierw w Seminarium Nauczycielskim im. T. Kościuszki, a potem w Państwowym Gimnazjum Męskim im. J. Chreptowicza. Po wybuchu wojny opuścił Ostrowiec. Powrócił do niego w 1946 r. i zaczął uczyć w Państwowym Liceum i Gimnazjum im. Chreptowicza (rysunek i zajęcia techniczne).

Maksymilian Brożek uprawiał głównie techniki malarskie i graficzne: rysunek, gwasz, akwarela, malarstwo olejne, drzeworyt, litografia, opracowywał projekty graficzne witraży i ilustracje do książek, m.in. ilustrował utwory Adama Mickiewicza. Przede wszystkim był portrecistą, ale nie stronił od pejzaży, scen rodzajowych, alegorycznych, kompozycji figuralnych, fantasmagorii, scen mitologicznych, studiów roślin i postaci. Był rysownikiem ludowych strojów, starej architektury, jarmarcznych pejzaży, kolędniczych szopek, przydrożnych kapliczek, weselnych orszaków i wielu innych. Zmarł w 1977 r. w Limanowej.

Jego prace można podziwiać w Muzeum Lubelskim w Lublinie, Muzeum Historycznym w Sanoku, Muzeum Częstochowskim, Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej w Limanowej, MH-A w Częstochowie, Muzeum Okręgowym w Tarnowie, a także w Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Ostrowcu Św. Wiele znajduje się w prywatnych kolekcjach

Polecamy również