Harcerze organizują świetlice

swietlice-czolo

Dzieci i młodzież z kilkudziesięciu gmin województwa świętokrzyskiego może spędzać wolny czas w świetlicach podwórkowych utworzonych przez Chorągiew Kielecką Związku Harcerstwa Polskiego. Projekt powstał dzięki unijnemu wsparciu i będzie realizowany przez dwa lata.

W ramach inicjatywy w regionie powołano sieć 49 świetlic – działających w 34 gminach (w 10 na 14 powiatów województwa). Wsparciem ma być objętych 650 osób – dzieci i młodzież.

Przedsięwzięcie zakładało stworzenie łatwo dostępnego systemu instytucji, świadczących usługi wsparcia rodziny, w których opiekunowie (instruktorzy ZHP i wolontariusze) będą pracowali w oparciu o metodę harcerską.

Wychowanie młodych ludzi przez pracę w małych grupach, w ramach wszechstronnego programu, który ma rozbudzić zainteresowania uczestników, będzie stanowić trzon pracy świetlic podwórkowych. Ważnym elementem będzie również nauka przez doświadczanie.

Świetlice działają od kilku tygodni. Jednym z celów projektu jest rozwijanie współpracy z samorządami i szkołami. Na poziomie powiatów działania placówek koordynują Centra Świetlic Podwórkowych ulokowane w siedzibach hufców, których przedstawiciele są do dyspozycji rodziców dzieci, dyrektorów szkół i władz samorządowych.

W ramach świetlic podwórkowych, młodzi ludzie spotykają się co najmniej raz w tygodniu – przez dwie godziny. Zajęcia opracowano w oparciu o roczne plany, oparte na lokalnej specyfice. Dzieci i młodzież biorą udział m. in. w grach i zabawach, turniejach zespołowych. Zwiedzają swoje miejscowości i ich okolice. Zaplanowano rajdy, wyjazdowe wycieczki i biwaki oraz spotkania z seniorami, radnym i przedstawicielami lokalnych instytucji. Grupy odwiedzają się też nawzajem w sąsiednich gminach. Spotkania odbywają się – poza terenem – m.in. w salach wiejskich świetlic i klasach szkolnych.

Chorągiew Kielecka ZHP i Hufiec Ostrowiec liczy, że świetlice będą funkcjonowały także po zakończeniu realizacji projektu i powstaną kolejne. Według założeń świetlica podwórkowa powinna być przy każdej szkole.
Na terenie powiatu ostrowieckiego działają 4 świetlice – 3 w Ostrowcu (w PSPnr4, w SDK Malwa, przy Parafii Św. Michała) i 1 w Bodzechowie (Zespół Szkół).

Świętokrzyska Sieć Świetlic Podwórkowych powstała dzswietliceięki 3,1 mln zł wsparcia z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu, który ma być realizowany do końca września 2018 r., to ok. 4 mln zł.

Polecamy również