Policjanci podsumowali rok

DSC01431

Dzisiaj w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyła się narada roczna podsumowująca pracę ostrowieckich policjantów w 2016 roku. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Artur Bednarek, Komendant Powiatowy Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim nadkom. Piotr Zalewski, policjantki, policjanci i zaproszeni goście. Nie zabrakło również dziennikarzy z lokalnych mediów.polllllllDSC01417DSC01419DSC01429 DSC01430DSC01432 DSC01434DSC01436DSC01437DSC01443DSC01448

Spotkanie rozpoczęło się od złożenia meldunku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Arturowi Bednarkowi  przez Pierwszego Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim podinsp. Krzysztofa Panaszewskiego.
Komendant Powiatowy Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim nadkom. Piotr Zalewski przywitał  zaproszonych gości, wśród których byli:  Poseł na Sejm RP Andrzej Kryj, reprezentant Senatora Jarosława Rusieckiego, Wicestarosta Eligiusz Mich, Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Brożyna,  przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, Prokuratorzy Rejonowi w Ostrowcu Świętokrzyskim i Opatowie oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych.  Następnie  nadkom. Piotr Zalewski  podsumował pracę ostrowieckich policjantów w 2016 roku. W swym wystąpieniu omówił wszystkie obszary pracy ostrowieckiej Policji oraz oczekiwania i kierunki pracy jakie wyznaczają nam do realizacji priorytety Komendanta Głównego Policji i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach na lata 2016 – 2018. Omówił także zakres działań podejmowanych przez policjantów we współpracy z innymi służbami mundurowymi oraz podmiotami zaangażowanymi w poprawę bezpieczeństwa na terenie powiatu ostrowieckiego.

W dalszej części spotkania głos zabrali zaproszeni goście. Wysoką ocenę ostrowieckiej Policji w swych wystąpieniach wystawili  Poseł na Sejm RP Andrzej Kryj, Wicestarosta Ostrowiecki Eligiusz Mich, Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Brożyna i przedstawiciele lokalnych władz samorządowych. Prokurator Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim Cezary Skalmierski  oraz Prokurator Rejonowy w Opatowie Renata Orłowska podziękowali policjantom za ubiegłoroczną współpracę  wskazując na profesjonalizm i duże zaangażowanie w realizację swoich zadań.  Odprawę podsumował Zastępca  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Artur Bednarek , który odniósł się do zagadnień podnoszonych w trakcie odprawy, podziękował władzom samorządowym za dobrą współpracę z Policją, jak również policjantom za osiągnięte wyniki i efekty pracy. Na koniec życzył wszystkim funkcjonariuszom wytrwałości i dalszych sukcesów.

Polecamy również