Międzynarodowa konferencja o zdrowiu

konferncja naukowwa

W dniach 20-21.10.2017 r. w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. odbędzie się III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Nowe trendy w edukacji i praktyce pracowników ochrony zdrowia; profesjonalizm kluczem do bezpieczeństwa pacjenta, której organizatorami są: Katedra Pielęgniarstwa Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św., Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św., Wydział Zdrowia Uniwersytetu Katolickiego w Rużomberku, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Tomasa Bati w Zlinie, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy ZOZ w Ostrowcu Św., Centralny Szpital Wojskowy w Rużomberku, Szpital Wojewódzki Tomasa Bati w Zlinie, Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu, Świętokrzyski Oddział Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego z siedzibą w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.

Głównym celem przyświecającym Organizatorom jest debata o osiągnięciach w ochronie zdrowia, opartych na dowodach naukowych w połączeniu z praktyką zawodową. Organizatorzy mają nadzieję na szeroką dyskusję i wymianę doświadczeń w zakresie postępów i zastosowań praktycznych z badaczami i praktykami z Polski i zagranicy. Istotnymi zagadnieniami omawianymi w trakcie konferencji będą również problemy szeroko pojętego zdrowia publicznego współczesnego społeczeństwa.

W pierwszym dniu konferencji uczestnicy będą mogli wziąć udział w sesji plenarnej i dwóch sesjach wykładowych poświęconych stanom zagrożenia życia, metodom zapobiegania zakażeniom szpitalnym oraz nowym trendom w praktyce pielęgniarskiej. Drugi dzień konferencji to trzy sesje wykładowe oraz sesja multimedialna, w czasie których poruszane będą tematy dotyczące promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej na różnych etapach życia człowieka, wyzwań stojących przed współczesną ochroną zdrowia wobec osób w wieku senioralnym oraz bezpieczeństwa pacjenta.

Konferencja skierowana jest zarówno do teoretyków (naukowców), jak i praktyków: lekarzy, pielęgniarek, liderów, edukatorów, specjalistów z zakresu ochrony zdrowia, studentów, a także innych przedstawicieli nauki i praktyki zainteresowanych funkcjonowaniem człowieka w zdrowiu i w chorobie.

 

Polecamy również