Kampania „Biała Wstążka”

Kampania „Biała Wstążka” to największa na świecie, międzynarodowa kampania mająca na celu walkę z przemocą wobec kobiet. Kampania odbywa się w ramach światowych 16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć.

Celem kampanii jest przeciwdziałanie przemocy w szczególności wobec kobiet i w rodzinie, pokazanie, że mężczyźni wspierają kobiety i również są przeciwni stosowaniu wobec nich przemocy. Biała wstążka symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy wobec kobiet i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania. Przemoc wobec kobiet nie zostanie przezwyciężona bez edukacji mężczyzn w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet oraz aktywnego włączenia się mężczyzn w walkę z przemocą wobec kobiet.

Kampania odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. W ramach kampanii odbędą się dwa wydarzenia:

 • Konferencja „Razem przeciw przemocy”

 • Konkurs plastyczny pod hasłem „Dzieci mówią stop przemocy”.

Na konferencji poruszone zostaną tematy związanie z realizacją zadań własnych samorządów wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz zjawisko samej przemocy domowej. Prelegentem będzie Pan Grzegorz Trapcia, konsultant Wojewódzki ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny ogłosił konkurs plastyczny pod hasłem „Dzieci mówią stop przemocy”. Sposób w jaki dzieci widzą obraz rodziny oraz nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu jest niesamowity. Wpłynęło ponad 250 prac, z czego każda ma inny wydźwięk. Wszystkie prace nas ujęły, są odzwierciedleniem dziecięcych uczuć. Dlatego też wszystkie dzieci zostaną nagrodzone podczas wernisażu plac w Sali Widowiskowej Kina Etiudy. Ponadto dzieci zaprezentują się na scenie przedstawiając występy artystyczne związane z tematyką rodzinną. Zespół Interdyscyplinarny wraz z ARL przygotowują dodatkową niespodziankę zarówno dla małych jak i dużych mieszkańców naszego miasta, związaną właśnie z kampanią. O szczegółach opowiemy waz z Panią Prezes Agnieszką Rogalińską po wernisażu tak, aby niespodzianka została niespodzianką. Obydwa wydarzenia mogą być zrealizowane dzięki ogromnej pomocy Prezydenta Miasta Jarosława Górczyńskiego. Odpowiedzialność Pana Prezydenta za wszystkich mieszkańców pomaga nam realizować inicjatywy, które wpływają na poprawę funkcjonowania niejednej sfery życia. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych zainteresowanych tematyką do wzięcia udziału w konferencji w dniu 24.11.2017 godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej ARL ul. Sandomierska 26 A oraz w wernisażu prac plastycznych 1.12.2017 godz 10.00 w Sali Widowiskowej Kina Etiudy.

Plan konferencji organizowanej w ramach kampanii „Biała Wstążka” 24.11.2017 r:

10.00- 11.45

 • Rejestracja zaproszonych gości.
 • Przywitanie gości.
 • Prezentacja Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Ostrowiec Św.
 • Informacja o idei Kampanii „Białej Wstążki”.
 • Symboliczne przypięcie białych wstążek mężczyznom.
 • Wystąpienie zaproszonych gości.
 • Prelekcja Konsultanta Wojewódzkiego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 • Prelekcja zaproszonego gościa .
 • Zakończenie konferencji.
 • Poczęstunek.

Polecamy również