Dziki problem

 1. Pojawianie się dzikich zwierząt, w tym dzików, na terenach zurbanizowanych (poza miejscem ich naturalnego bytowania) w ostatnich latach stało się poważnym problemem także na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Zwierzęta zwabiane jedzeniem zapuszczają się
  w głąb osiedli. Na osiedla przybywają już nie tylko nocą ale i w dzień. Powodem tego jest między innymi dokarmianie. Wiele osób, widząc głodne zwierzę (szczególnie z młodymi), daje mu jedzenie nie zdając sobie przy tym sprawy z tego, że następnego dnia sytuacja może się powtórzyć. Karmiony dzik przyzwyczaja się do takiej sytuacji i przekazuje wyuczone postawy swojemu potomstwu. Co gorsza, kolejne pokolenia, pożywiające się w przydomowych śmietnikach, a często dokarmiane przez mieszkańców, tracą respekt wobec człowieka.

 2. Sposób postępowania w wypadku spotkania dzika:
 • W wypadku zauważenia dzika, gdy samemu nie zostało się przez niego dostrzeżonym nie wolno wykonywać żadnych gwałtownych ruchów. Należy spokojnie oddalić się z tego miejsca.

 • Jeśli doszło do spotkania, nie wolno dzika niepokoić. Najlepszym wyjściem jest stanie w bezruchu, gdyż ucieczka może sprowokować zwierzę do ataku.

 • W razie nieprzewidzianego kontaktu z dzikami w otwartym terenie, w żadnym wypadku nie wolno się do nich zbliżać! Należy zachowywać się na tyle głośno, aby zwierzę mogło nas wcześnie zauważyć.

 • W przypadku spotkania z dzikiem w terenie zamkniętym, nie należy zwierzęcia łapać, szczuć na niego psa, ani zapędzać do miejsc, z których nie ma drogi ucieczki (sprowokowany lub bez możliwości ucieczki dzik na pewno zaatakuje!).

 • W celu przepłoszenia dzika, należy klaskać lub wykonywać szybkie ruchy rękami
  w miejscu. W żadnym wypadku dzika nie wolno gonić!

 • Nie wolno szczuć dzików psami; psy wyprowadzane winny być na smyczy.

 • Dzik, który sprawia wrażenie oswojonego, nadal pozostaje niebezpiecznym zwierzęciem. Nie wolno więc do niego podchodzić, drażnić, głaskać, karmić.

Pamiętaj, dzik nie zaatakuje człowieka, jeżeli nie zostanie sprowokowany!

Zasady prewencji w zakresie pojawiania się dzików

 • nigdy nie dokarmiać dzików;

 • nie wyrzucać odpadów żywnościowych w miejscach do tego nieprzeznaczonych;

 • należy utrzymywać czystość i porządek na terenach posesji – zbierać opadłe owoce
  i kosić trawy; (nieskoszone grunty, w tym nieużytki i łąki, stanowią schronienie dla zwierzyny dziko żyjącej, która może stwarzać zagrożenie i wyrządzać szkody materialne);

 • na terenach zabudowy wielorodzinnej zamykać pergole i altany śmietnikowe i nie pozostawiać worków ze śmieciami obok pojemników na odpady komunalne;

 • w okolicy, gdzie pojawiają się dziki, przydomowe ogrody powinny być w nocy zamykane;

 • nie dokarmiać kotów wolno żyjących oraz ptactwa w miejscach, w którym mogą pojawiać się dziki.

W przypadku, gdy dziki zauważone zostaną w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych należy niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Straż Miejską
tel. nr (41) 26-72-206

Polecamy również