Jubileusz kapłana

Grochal

14 kwietnia odbędą się uroczystości jubileuszowe 30-lecia święceń kapłańskich oraz 20-lecia pracy naukowej ks. kan. dr. Józefa Grochali, proboszcza parafii p/w NSJ w Ostrowcu Św. Organizatorem uroczystości jest Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości, w której ks. dr Grochala pracuje na stanowisku starszego wykładowcy. Na program uroczystości składają się Msza Św. w kościele p/w św. Kazimierza na os. Pułanki (godz.9:30-10:30) oraz seminarium „Wychowanie – rola rodziny i Kościoła” w Auli II WSBiP (godz. 11:00-13:30). W seminarium wezmą udział przyjaciele i znajomi księdza Józefa: ks. prof. dr hab. Jan Śledzianowski, ks.dr hab. Stefan Radziszewski, dr Paweł Gotowiecki, dr Anna Zybura, dr Jakub Żak, dr Przemysław Furgacz, nadkom. Dariusz Loranty.

-Przez organizację uroczystości jubileuszowych chcemy uhonorować osobę ks. Józefa, zasłużonego kapłana, blisko związanego z ostrowieckim środowiskiem akademickim naukowca, ale przede wszystkim szlachetnego, otwartego na bliźnich i niezwykle serdecznego człowieka. – mówi dr Paweł Gotowiecki, dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych WSBiP –Grochal

W uroczystościach wezmą udział wykładowcy i studenci WSBiP, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, uczniowie ostrowieckich szkół, a także parafianie ks. Grochali.

Polecamy również