Francuzi byli zachwyceni

Przez ponad tydzień nauczyciele i uczniowie LO Nr I im. St. Staszica w Ostrowcu Św.gościli 22 – osobową grupę uczniów wraz opiekunami z zaprzyjaźnionego liceum w La Roche sur Yon nad Oceanem Atlantyckim. Towarzyszyła im wyjątkowo słoneczna pogoda.

Istniejąca od 1991 roku wymiana z Francją odbyła się w tym roku w dniach od 6 do 13 kwietnia. W wymianie wzięli udział uczniowie „Staszica’: Natalia Bucior, Zofia Mikołajczak, Natalia Snop, Emilia Rysiak, Karolina Jasińska, Angelika Sobczyk, Kamila Sierpień, Mateusz Pawelec, Anna Kopała, Aleksandra Mazurek, Anna Ziętkowska, Aleksandra Sienniak i Magdalena Rolak, którzy gościli w swoich domach licealistów francuskich i wspólnie poznawali nasz region świętokrzyski.

francja 1Program pobytu przewidywał również dzień w szkole, dzięki zaangażowaniu dyrekcji liceum pana Dariusza Kaszuby i pana Tomasza Kwiatkowskiego oraz uprzejmości nauczycieli, którzy przyjęli gości na swoje lekcje i dodatkowe zajęcia sportowo-rekreacyjne zaproponowane przez nauczycieli wychowania fizycznego, spacer po Ostrowcu z nauczycielami panem Sławomirem Ziembą i panem Maciejem Krawczykiem w roli wspaniałych przewodników, piękny koncert piosenek francuskich , angielskich i polskich w wykonaniu zespołu „ Perły” pana Ryszarda Góry oraz wycieczki do Warszawy, Krakowa, Wieliczki, Oświęcimia, Sandomierza i Krzyżtoporu. Spotkania z absolwentami liceum panią Weroniką Iljasow, panem Krystianem Przysiwkiem i panią Magdaleną Kuba były okazją do powspominania wcześniejszych wyjazdów na wymianę polsko-francuską.

Cieszymy się, że Francuzi z liceum w La Roche wiedzą już dzięki nam coraz więcej o Polsce i chętnie do nas przyjeżdżają” podkreślają nauczyciele i organizatorzy tegorocznej wymiany: pani Joanna Gibalska, pani Patrycja Kosmacińska, pani Jolanta Broda i pan Kazimierz Zybała, którzy pragną serdecznie podziękować osobom bez których realizacja wymiany nie byłaby możliwa, czyli Dyrekcji Szkoły, nauczycielom przyjmującym gości na lekcjach, a przede wszystkim Rodzicom wymienionych uczniów biorących udział w wymianie za opiekę i ugoszczenie licealistów francuskich w swoich domach.

Dla uczniów była to kolejna okazja do ćwiczenia i poszerzania znajomości języków obcych oraz zawarcia nowych przyjaźni. We wrześniu 2018 roku w ramach rewizyty planowany jest wyjazd do Francji.

 

Polecamy również