Edukacja dla zrównoważonego rozwoju odpowiedzią na współczesne potrzeby dziecka

W ramach obchodów 50-lecia

Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego

Świętokrzyski Oddział OMEP

zaprasza

dyrektorów, nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych

do udziału w konferencji

Edukacja dla zrównoważonego rozwoju

odpowiedzią na współczesne potrzeby dziecka

Konferencja odbędzie się 17 maja 2018 r. w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości

w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Akademicka12

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 7 maja 2018r.

Rejestracji należy dokonywać przez formularz zgłoszeniowy:

 https://docs.google.com/forms/d/1L34QgYMb3mPxVZFUt7aDRS4nasOcxg1ZlyW9Q1fllhE/edit?usp=sharing

Program Konferencji

10.15-11.00 Rejestracja uczestników

11.00-11.20 Otwarcie konferencji, powitanie gości i uczestników: Małgorzata Turczyńska, Prezes Świętokrzyskiego Oddziału PK OMEP

11.20-13.50 Sesja plenarna:

 • Historia Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP w Polsce:

dr Ewa Lewandowska, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, wiceprezes PK OMEP

 • Edukacja dla zrównoważonego rozwoju – edukacją dla przyszłości 50-cio lecie działalności Polskiego Komitetu OMEP, dr Ewa Lewandowska, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, wiceprezes Polskiego Komitetu OMEP
 • Edukacja dla zrównoważonego rozwoju – Umysły przyszłości : dr Aldona Kopik, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, wiceprezes Świętokrzyskiego Oddziału PK OMEP, WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • Total PhysicalResponse – skuteczny sposób nauczania języka obcego dzieci w wieku przedszkolnym: mgr Paulina Dębiec,
 • Muzyka jako jeden z czynników wszechstronnego rozwoju dziecka, mgr Małgorzata Czechowicz,
 • Neurodydaktyka Uczę się ja, uczy się mój mózg: mgr Renata Konefał, Trener Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych

13.50 -14.15 Przerwa kawowa

14.15-15.45 Warsztaty z podziałem na dwie tury: (od 14.15 do 15.00 oraz od 15.00 do 15.45)

Dwa warsztaty do wyboru:

 • Leśne przedszkola- kilka refleksji o wychowaniu w lesie, gdzie każdy dzień to nowa przygoda, Alicja Misiak, dyrektor Przedszkola nr 8 w Staszowie
 • Kosmiczne programowanie w edukacji wczesnoszkolnej, Beata Żońca, Trener
 • Edukacja przez ruch: Ewa Rusinek, dyrektor Filii Przedszkola Samorządowego nr1 w Sandomierzu
 • Let’smove! Ruszajmy się! Ruch w nauce języka angielskiego, mgr Paulina Dębiec,
 • Muzyka jako pomoc w pracy nauczyciela, mgr Małgorzata Czechowicz,

15.45-16.00 Zakończenie konferencji: podsumowanie, wręczenie certyfikatów uczestnictwa

Komitet Naukowy Konferencji:

dr hab. Monika Szpringer, prof. UJK, Prorektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr Ewa Lewandowska , Wiceprezes PK OMEP, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

dr Aldona Kopik, Wiceprezes Świętokrzyskiego Oddziału OMEP, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim

dr Grażyna Kałamaga, Dziekan Wydziału Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim

mgr Tomasz Pleban – OMEP, Świętokrzyski Wicekurator Oświaty

Komitet Organizacyjny Konferencji:

Małgorzata Turczyńska

Katarzyna Dryjas

Barbara Grzegorczyk

Dorota Lasek

Marzena Wójcik

Partnerzy:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Polskie Stowarzyszenie Dalton

Publiczne Przedszkole Nr 16 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zespół Szkół Publicznych w Szewnie

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Patronat honorowy:

Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach

Wójt Gminy Bodzechów

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

*Liczba uczestników konferencji ograniczona.

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Polecamy również