Konferencja w kamieniołomach

DSC02000

Beata Kobiałka, kandydat na burmistrza Miasta i Gminy Kunów przedstawiła dzisiaj na specjalnej konferencji zorganizowanej w pięknej scenerii kamieniołomów w Dołach Biskupich ważne założenia programu wyborczego oraz osoby, które ubiegać się będą o funkcje radnych z jej komitetu.

-#KUNOWemu to nasze hasło wyborcze, które zawiera nazwę naszej gminy oraz kierunek w jakim chcielibyśmy podążać – mówi Beata Kobiałka. – Zgłaszam radnych do wszystkich okręgów wyborczych w naszej gminie. W 80 procentach moi kandydaci do Rady Miasta to ludzie nowi, nie związani z samorządem. Swój program podzieliłam na dwa obszary. Pierwszy z nich to ekonomia i gospodarka. W tym przypadku najbardziej zależy mi na wprowadzeniu zasady planowania inwestycji. Muszą one być spójne z programami dofinansowania z funduszy unijnych, ponieważ tylko taka zasada pozwala nam na zaoszczędzenie środków własnych. Zamierzam również obniżyć podatek od środków transportowych. Mieszkańcy naszej gminy wielokrotnie zgłaszali postulat, że te podatki są za wysokie. I to jest prawda. Chciałbym również maksymalnie wykorzystać potencjał Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Zakład ten powinien świadczyć jak najwięcej usług na terenie gminy Kunów, a środki finansowe w ten sposób pozyskane powinny być przeznaczone na jego rozwój. Działania takie polepszą jakość świadczonych usług dla mieszkańców, to znaczy, że mieszkańcy będą mieli lepiej i szybciej odśnieżone ulice czy skoszone trawy. Drugi obszar programu to poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Kunów. Chciałabym stworzyć fundusz miejski dla miasta Kunowa, na wzór funduszu sołeckiego czy Budżetu Obywatelskiego. Działanie to polega na wyodrębnieniu z budżetu gminy środków finansowych i przekazaniu ich do dyspozycji mieszkańcom. To oni zdecydują na co faktycznie środki zostaną wydane. Zamierzam również wzbogacić ofertę kulturalną poprzez zorganizowanie sekcji zainteresowań dla dzieci i młodzieży przy Domu Kultury oraz stworzyć na bazie istniejących obiektów gminnych miejsca dla młodzieży i dorosłych, gdzie mogliby spędzać wolny czas. Beata Kobiałka zaznaczyła, że chce również wykorzystać potencjał turystyczny jakim deponuje gmina. Będą osobiście spotykać się mieszkańcami i rozmawiać z nimi o ich problemach. Na koniec kandydatka na burmistrza odniosła się do rozpowszechnianych na terenie gminy informacji na jej temat: Nigdy nie byłam karana i nigdy o nic nie byłam oskarżona. To są bardzo przykre pomówienia.

Kandydaci z KWW Beaty Kobiałki.DSC02004DSC02002DSC01997DSC01998DSC02005

Kunów: Małgorzata Rynio, Stanisław Hołubek, Marek Mikos – (Kunów, Rudka), Krzysztof Piesak, Katarzyna Wykrota

Boksycka- Jerzy Relikowski

Nietulisko Duże- Łukasz Kończak

Nietulisko Małe i Kolonia Piaski – Adam Różalski

Janik – Adam Jarosław Pszonak, Sylwester Hamera

Bukwie, Udziców, Biechów – Sylwester Jedlikowski

Chocimów, Małe Jodło, Prawęcin – Łukasz Mróz

Miłkowska Karczma, Kurzacze – Marta Ćwik

Wymysłów – Artur Majcher

Doły Biskupie – Bożena Majecka

Polecamy również