Dzień Edukacji Narodowej

swieto edukacji 2018


Dzisiaj w Hotelu Accademia bardzo uroczyście obchodzony był Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji nauczyciele z ostrowieckich szkół i przedszkoli otrzymali odznaczenia i wyróżnienia za swoją ciężką pracę. W uroczystości uczestniczyli: Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński, wiceprezydent Marzena Dębniak, przewodnicząca Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Irena Renduda- Dudek, Anna Niedbała- sekretarz Urzędu Miasta w Ostrowcu, Rektor Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości dr Izabela Zaborowska, poseł Andrzej Kryj, Andrzej Bętkowski, wicewojewoda świętokrzyski, Kazimierz Mądzik świętokrzyski Kurator Oświaty, Ewa Malec, prezes zarządu ZNP w Ostrowcu, przedstawiciele duchowieństwa, radni miejscy i powiatowi oraz zaproszeni goście.

Dzisiejsze święto jest niezwykle ważne dla nauczycieli, uczniów, rodziców, dziadków. Dobrze wykształcona i wychowana młodzież to ogromna wartość lokalnej społeczności, ale też nadzieja na lepsze jutro dla naszego miasta i naszego regionu – mówi prezydent Ostrowca Jarosław Górczyński. – Chciałbym serdecznie podziękować nauczycielom i pedagogom oraz wszystkim pracownikom oświaty za ich wkład i zaangażowanie. Mamy piękne budynki, inwestujemy w oświatę. W tym roku kupujemy między innymi 500 laptopów, ale najważniejsza jest kadra pedagogiczna. Zwiększyliśmy i utrzymujemy stypendia dla najzdolniejszej młodzieży o sto procent. Dla nauczycieli, którzy osiągają sukcesy ze swoimi wychowankami mamy dodatki motywacyjne w kwocie 1 tys zł. brutto. Takich zdolnych uczniów mamy bardzo wielu. Nasza młodzież może zdawać egzaminy na certyfikaty z języków obcych, za które płaci gmina. Ostrowiec jest liderem jeżeli chodzi o naukę języków obcych. Otworzyliśmy szkoły w piątki i soboty. Zwiększona został oferta sportowa dla młodzieży. Inwestujemy w infrastrukturę oświatową. Jeszcze raz życzę wszystkiego najlepszego i sił do realizacji nowatorskich pomysłów.

Ostrowieckie placówki oświatowe stoją na wysokim poziomie.DSC03163DSC03170DSC03176DSC03172DSC03180DSC03183DSC03210DSC03206DSC03207DSC03208DSC03211DSC03198DSC03199DSC03212DSC03213DSC03204DSC03200DSC03202DSC03214DSC03215DSC03146DSC03159DSC03156DSC03150DSC03149DSC03151DSC03152DSC03153DSC03179DSC03166DSC03182DSC03186DSC03187DSC03174DSC03190DSC03188DSC03165DSC03177DSC03178DSC03181DSC03130DSC03132DSC03119DSC03142DSC03120DSC03142DSC03127DSC03147DSC03157DSC03164

– Dzisiaj zostanie wręczone jedno odznaczenie ministra edukacji, siedem nagród kuratora oraz 25 nagród Prezydenta Miasta- mówi wiceprezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Marzena Dębniak.– Przez ostatnie cztery lata staraliśmy się, aby szkoły reprezentowały jak najwyższy poziom, żeby były dobrze wyposażone. W szkołach dużo zmieniło się na lepsze. Są nowoczesne szatne, wielofunkcyjne boiska, sprzęt multimedialny. Postawiliśmy także na jakość nauczania. Stąd dodatkowe zajęcia językowe. Możliwość zdawania certyfikatów. Dodatkowe zajęcia sportowe. W tym roku wyjątkową uwagę przywiązujemy do uczniów klas ósmych, tak żeby nasi wychowankowie mogli dostać się do wymarzonych szkół. Jeżeli będzie dobra współpraca pomiędzy powiatem i miastem to nauczyciele z powodu reformy oświaty nie stracą pracy.

– Ja w swoim życiu przechodzę drugą reformę edukacji, a z tym się wiążę szereg zmian przepisów prawnych co stanowi mnóstwo wyzwań i barier, które na szczęście udaje nam się pokonać – mówi Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim Ewa Malec.- Mamy bardzo dobrych nauczycieli, którzy są w stanie pokonać rożne trudności. Życzę im siły, zaangażowania i wytrwałości. Mamy świetnych uczniów i wychowanków, którzy odnoszą szereg sukcesów w rannikach i konkursach ogólnopolskich.

Serdeczne życzenia dla nauczycieli przekazała także przewodnicząca Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Irena Renduda – Dudek.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2018 r. o nadaniu odznaczeń, na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach, na wniosek Ministra Edukacji Narodowej, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty, brązowym krzyżem zasługi odznaczony zostaje:

Andrzej Zając – nauczyciel w Publicznym Gimnazjum nr 3

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 13 lipca 2018 r.

o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach, na wniosek Ministra Edukacji Narodowej, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej medalem złotym za odznaczeni zostają:

Bożena Czemierys – nauczyciel PP 19

Małgorzata Stec – główny księgowy PSP 7

Andrzej Witek – nauczyciel PG 1

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 13 lipca 2018 r.

o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach na wniosek Ministra Edukacji Narodowej, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, medalem srebrnym za długoletnią służbę odznaczeni zostają:

Artur Pocheć – nauczyciel PG 3

Barbara Rej – nauczyciel PG 3

Marcin Wróbel – nauczyciel PG 3

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 13 lipca 2018 r.

o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach na wniosek Ministra Edukacji Narodowej, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, medalem brązowym za długoletnią służbę odznaczeni zostają:

Eliza Adamska – nauczyciel w PSP 14

Justyna Maj – wicedyrektor w PP 19

Halina Zwolińska-Bień – nauczyciel PP 19

Postanowieniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 czerwca 2018 roku

MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ” nadany został:

Iwona Ciepielewska – nauczyciel PG 3

Małgorzata Czaja – nauczyciel ZSiPP 3

Beata Dąbrowska – nauczyciel ZSiPP 3

Małgorzata Figuła – nauczyciel PG 3

Elżbieta Fitowska- nauczyciel PSP 9

Marzena Górska- nauczyciel PSP 9

Elżbieta Jasiak – nauczyciel PSP 4

Bożena Kilijańska – nauczyciel PG 3

Beata Krauze-Składanowska- Dyrektor w PP 12

Marzena Lipa – nauczyciel PP 21

Ewa Lipczyńska – nauczyciel PP 12

Katarzyna Marynowska- nauczyciel PSP 14

Postanowieniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 czerwca 2018 roku

MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ” nadany został:

Iwona Mroczkowska – nauczyciel PSP 9

Małgorzata Olech – nauczyciel PG 3

Renata Prucnal – nauczyciel PSP 4

Anna Rożek – nauczyciel ZSiPP 3

Monika Stencel – nauczyciel PG 3

Dorota Warych – nauczyciel PP 21

Monika Wiączek – nauczyciel PSP 7

Urszula Wojna – nauczyciel PP 21

Wanda Podsiadło – pracownik PP 11

Anna Stojek – nauczyciel PSP 10

Marcin Jabłoński – nauczyciel PG 3

Teresa Cebula – nauczyciel PG 1

Decyzja nr 15 z 25 września 2018 roku

Ministra Edukacji Narodowej

w uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

nagrodę otrzymuje:

Jolanta Luzak – Nauczyciel ZSiPP 3

Decyzja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 września 2018 roku

za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze

nagrody otrzymują:

Katarzyna Dryjas – dyrektor PP 16

Maria Jaros – nauczyciel w PG 3

Elwira Jasiak – nauczyciel PSP 1

Julita Klepacz- nauczyciel PSP 7

Grażyna Połetek – nauczyciel PG 5

Wojciech Serwin – nauczyciel ZSiPP 3

Małgorzata Urban – wicedyrektor w ZSiPP 3

Za szczególne osiągnięcia w pracy organizacyjnej, dydaktycznej i wychowawczej

NAGRODĘ PREZYDENTA MIASTA OSTROWCA ŚW.

otrzymują:

1) Marta Farys – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1,

2) Mariusz Szczerbiński – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3,

3) Bożena Glanda – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3,

4) Monika Rożek – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4,

5) Ewa Zakowana – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7,

6) Rozalia Machnicka – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7,

7) Jolanta Gospodarczyk – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9,

8) Anna Kunat – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9,

9) Anna Stojek – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10,

10) Katarzyna Goworek – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14,

11) Renata Łodej – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14,

Za szczególne osiągnięcia w pracy organizacyjnej, dydaktycznej i wychowawczej

NAGRODĘ PREZYDENTA MIASTA OSTROWCA ŚW.

otrzymują:

1) Janusz Ozdoba – nauczyciel Zespołu Szkół i Placówek

Publicznych nr 3,

2) Renata Olszańska – dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1,

3) Katarzyna Bryła – nauczyciel Publicznego Gimnazjum nr 1,

4) Grażyna Ukleja – dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 3,

5) Roman Kowalski – dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 5,

6) Anna Kuligowska – dyrektor Przedszkola Publicznego nr 7,

7) Danuta Kapsa – dyrektor Przedszkola Publicznego nr 11,

8) Beata Kreauze-Składanowska – dyrektor Przedszkola Publicznego nr 12,

9) Aneta Stachurska – dyrektor Przedszkola Publicznego nr 19,

10) Anna Spustek – nauczyciel Przedszkola Publicznego nr 19,

11) Aneta Pierścińska-Maruszewska – Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej

specjalny dodatek motywacyjny PREZYDENTA MIASTA OSTROWCA ŚW.

Otrzymują nauczyciele :

   1. Lucyna Zybała – PSP 1

   2. Dorota Sitarska – PSP 1

   3. Małgorzata Molenda – PSP 3

   4. Edyta Wykrota – PSP 4

   5. Małgorzata Urban– PSP 5

   6. Urszula Pastuszka – PSP 7

   7. Elżbieta Fitowska – PSP 9

   8. Renata Krycia – PSP 10

   9. Dariusz Podgajny – PSP 14

   10. Małgorzata Lis – PG 1

Polecamy również