Po serii alarmów matury pod specjalnym nadzorem

bomby foto

bombSzkoły w Ostrowcu Świętokrzyskim, w których odbywają się Egzaminy Dojrzałości będą szczególnie pilnowane.

– Została podjęta decyzja o całodobowym monitorowaniu szkół, w których odbywają się matury – mówi Ewelina Wrzesień, po rzecznika prasowego Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowcu.- Decyzja zapadła po tym jak do placówek oświatowych zaczęły przychodzić maile z informacją o podłożonych ładunkach wybuchowych.

– Zależy nam na tym, aby w środę i w kolejnych dniach nic nie zakłóciło egzaminów. Oczekiwanie na to, by policja sprawdziła sale, na pewno negatywnie wpływa na już i tak zdenerwowanych maturzystów. Bezpieczeństwo zdających jest jednak najważniejsze, nie mogliśmy więc ostrzeżeń zbagatelizować – mówi Mariusz Łata, naczelnik wydziału edukacji Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jak informuje, decyzją policji i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, wszystkie placówki oświatowe, w których odbywają się egzaminy, będą strzeżone przez policjantów, pomagać ma w tym również Straż Miejska. W środę o godzinie 9 rozpoczyna się egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym. O godzinie 14 – na poziomie rozszerzonym.

Policjanci ustalają sprawcę bądź sprawców wywołania fałszywych alarmów bombowych w szkołach, w których odbywają się matury. Komendant Główny Policji na bieżąco informuje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o podejmowanych działaniach. Policjanci przypominają, że konsekwencje takiego czynu mogą być poważne, bowiem autorzy takich „żartów” są ustalani i pociągani do odpowiedzialności karnej. Za takie celowe i fałszywe zawiadomienie o zagrożeniu grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Pamiętajmy, że oprócz odpowiedzialności karnej, sprawcy mogą zostać również pociągnięci do odpowiedzialności finansowej.

Policja już kilka dni temu informowała różne urzędy i instytucje, a także szkoły o tym, że w tym tygodniu może wystąpić seria fałszywych alarmów w szkołach, których celem jest sparaliżowanie przebiegu egzaminu maturalnego. Funkcjonariusze apelowali do dyrekcji placówek o zachowanie rezerwy i spokoju w takiej sytuacji, nie mniej o każdorazowe zgłaszanie tego faktu jednostce Policji.

W dniu dzisiejszym każdy taki sygnał o alarmie został szczegółowo i skrupulatnie sprawdzony, a w szkołach przeprowadzone zostały kontrole pirotechniczne. Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji uznali przesłane informacje o alarmach za mało wiarygodne, nie wymagające ewakuacji – wszystkie alarmy okazały się fałszywe. Przypominamy jednak, że ostateczne decyzje dotyczące ewakuacji podejmuje zawsze administrator obiektu.

Równoległe z prowadzonymi działaniami prewencyjnymi i czynnościami sprawdzającymi na miejscu, specjalna grupa policjantów ustala sprawców fałszywych alarmów. Policja pozostaje w stałym kontakcie z Centralną Komisją Egzaminacyjną, a Komendant Główny Policji na bieżąco informuje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o podejmowanych działaniach.

Przypominamy, że kto wiedząc, że zagrożenie nie istnieje, zawiadamia o zdarzeniu, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Anonimowy telefon o podłożeniu ładunków wybuchowych uruchamia całą lawinę działań Policji i innych służb zaangażowanych w zabezpieczenie miejsca rzekomego podłożenia ładunku. Autorzy takich głupich żartów są jednak ustalani i pociągani do odpowiedzialności karnej. Pamiętajmy, że oprócz odpowiedzialności karnej, takie osoby muszą się liczyć także z odpowiedzialnością cywilnoprawną, możliwością obciążenia kosztami przeprowadzonej akcji,  czy np. odszkodowaniami za straty spowodowane wstrzymaniem działalności danej instytucji.

Dzisiaj

Po dokładnym przeszukaniu pomieszczeń w szkołach podobnie jak wczoraj alarmy o podłożonych ładunkach wybuchowych na terenie placówek oświatowych w Ostrowcu, w których odbywają się matury okazały się fałszywe. Uczniowie bez obaw mogli przystąpić do Egzaminu Dojrzałości z matematyki.

W ośmiu placówkach oświatowych na terenie Ostrowca, w których dzisiaj odbywa drugi dzień matur ogłoszono alarmy bombowe. Podobnie jak wczoraj pracownicy szkół otrzymali maile z informacją o podłożonych ładunkach wybuchowych. Funkcjonariusze policji przeszukują budynki szkół: LO nr II, Zespół Szkół nr III, Zespół Szkól Ekonomicznych, Szkołę im „Konarskiego”, Zespół Szkół Zawodowych, LO nr I, Centrum Nauki i Biznesu „Żak”, oraz ZDZ.

– Podobnie jak wczoraj funkcjonariusze bardzo dokładnie przeszukują budynki, w których rzekomo mają być ładunki wybuchowe – informuje p.o rzecznika prasowego Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowcu Ewelina Wrzesień. – Podobne informacje otrzymały placówki oświatowe na terenie całego kraju.

Wczoraj

Informacje o podłożonych ładunkach wybuchowych, jakie odebrali dzisiaj pracownicy Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego okazały się fałszywe. W obu przypadkach funkcjonariusze policji bardzo dokładnie przeszukali pomieszczenia. Nie odnaleziono niczego niepokojącego. W obu tych placówkach oświatowych abiturienci przystąpili do Egzaminu Dojrzałości. Podobne informacje o podłożonych ładunkach wybuchowych odebrali pracownicy szkół na terenie województwa świętokrzyskiego.

6 maja 2019 r.

Dzisiaj tuż przed godziną 7.00 pracownicy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim odebrali maila z informacją o tym, że w sali, w której odbywać się będzie egzamin maturalny został podłożony ładunek wybuchowy. Dyrekcja placówki natychmiast zawiadomiła funkcjonariuszy policji.

– Podobną informację odebrali pracownicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego – informuje p.o rzecznika prasowego Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowcu Ewelina Wrzesień. – Obie placówki są kontrolowane. Nie została zarządzona ewakuacja. Wszystko wskazuje na to, że egzaminy maturalne w tych szkołach odbędą się normalnie.

Polecamy również