Dzień Otwartych Drzwi w ostrowieckiej Samochodówce

samochodowka

Szukasz klucza do sukcesu zawodowego? Znajdź go w naszej szkole! – pod takim hasłem odbył się drugi Dzień Otwartych Drzwi w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
Na licznie przybyłą młodzież klas trzecich gimnazjum i klas ósmych szkoły podstawowej oraz ich rodziców czekało szereg atrakcji obejmujących m.in. prezentacje oferty edukacyjnej, zwiedzanie specjalistycznych pracowni, konkursy, warsztaty zawodowe.
W budynku szkoły uczniowie mogli zapoznać się ofertą edukacyjną placówki.
W roku szkolnym 2019/2020 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje kształcenie w 4-letnim lub 5-letnim Technikum nr 4 w zawodzie: technik mechanik (z uwzględnieniem obrabiarek programowanych komputerowo CNC), technik pojazdów samochodowych, technik usług fryzjerskich lub w 3-letniej Branżowej Szkole I Stopnia nr 4 w zawodzie: elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik, operator obrabiarek skrawających, elektryk, fryzjer.
Zainteresowani podjęciem nauki w
Samochodówce gimnazjaliści i ósmoklasiści zwiedzili budynek szkoły, wzięli udział w przygotowanych dla nich konkursach z języka angielskiego, języka niemieckiego i matematyki, która, jak mogli się przekonać, da się lubić.
II etap Dnia Otwartego odbył się w Warsztatach Szkolnych, gdzie przygotowano dla zwiedzających wiele atrakcji z dziedziny motoryzacji, obrabiarek sterowanych komputerowo oraz fryzjerstwa i wizażu. Młodzież miała możliwość uczestniczenia w próbnych zajęciach z każdej dziedziny, w której odbywa się kształcenie zawodowe w CKZiU. Wyróżniający się podczas warsztatów szkoleniowych gimnazjaliści i ósmoklasiści dostali zaświadczenia o otrzymaniu we wrześniu 2019 roku oceny celującej z ustalonego z dyrektorem CKZiU Marcinem Sitarzem przedmiotu zawodowego.
Chętni mogli skorzystać z zabiegów fryzjerskich wykonywanych pod czujnym okiem nauczycieli zawodu przez przyszłych adeptów sztuki fryzjerskiej. Rodzicom proponowano darmowy wiosenny przegląd sprawności pojazdu. Na koniec wizyty na każdego gościa czekał słodki upominek.
Grono Pedagogiczne i uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dziękują uczestnikom Dnia Otwartych Drzwi i zapraszają we wrześniu. Więcej informacji o szkole, ofercie edukacyjnej na stronie
www.ckziuostrowiec.pl

Polecamy również