„EKO – QUIZ” W PP 19

eko quiz pp19

W Przedszkolu Publicznym nr 19 im. Jana Brzechwy odbył się Międzyprzedszkolny Quiz Ekologiczny pod hasłem „Przyjaciele Ekologii”. Jest to jedno z wielu działań podejmowanych przez placówkę w ramach realizacji programów ekologicznych, w tym Certyfikatu Zielona Flaga. Przedszkole Publiczne nr 19 posiada już Certyfikat Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej przyznany przez FUNDACJĘ PARTNERSTWO DLA ŚRODOWISKA, a w b. r. szk. ubiega się o kolejny wyżej wymieniony certyfikat.e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 e10 e11 e12 e13 e14 e15 e16

Na spotkanie przybyli reprezentanci sąsiadujących przedszkoli: Przedszkola Publicznego nr 7, Przedszkola Publicznego nr 15, Niepublicznego Przedszkola „Pajacyk”. W zmaganiach wzięła również udział drużyna z Przedszkola Publicznego nr 19. Każdy zespół składał się z czterech 5 – letnich przedszkolaków oraz nauczyciela. Quiz rozpoczął występ artystyczny dziewczynek 4 – letnich z oddziału IV, które zaśpiewały ekologiczną piosenkę pt. „Pokolenie nowe”. Dzieci przygotowane zostały prze nauczycielkę Katarzynę Pawlik. Następnie rozpoczęły się konkurencje, w których dzieci wykazały się ogromną wiedzą ekologiczną. Rewelacyjnie segregowały odpady do właściwych pojemników, odpowiadały na pytania w konkurencji „Ekologiczna zgaduj – zgadula”.
W konkurencji „Prawda – Fałsz” właściwie oceniały prawdziwość zdań poprzez unoszenie tabliczek uśmiechniętej bądź smutnej buźki. Uczestnikom nie sprawiło również trudności odgadywanie odgłosów przyrody, prawidłowe pokolorowanie obrazków oraz ułożenie Eko – puzzli.

Po obliczeniu punktacji, werdykt nie mógł być inny – jednogłośnie wszystkie przedszkola zajęły pierwsze miejsce. Dzieci otrzymały dyplomy, drobne upominki wręczone przez dyrektor Przedszkola Publicznego nr 19 Anetę Stachurską. Nie obyło się bez pysznego zdrowego poczęstunku. Podsumowaniem spotkania była projekcja filmu edukacyjnego pt. „Ekologiczny dom”. Możemy być dumni z małych ekologów. Koordynatorkami spotkania były nauczycielki: Monika Słowińska i Katarzyna Pawlik.

Polecamy również