Komunikat Urzędu Miasta W Ostrowcu Św. w związku z koronawirusem

sztab ok

Przystaneksztab2sztab 3Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński

Chciałbym prosić mieszkańców o robienie płatności przez internet. Mam sygnały od Pań pracujących w bankach i na poczcie, że wciąż dużo z nas odwiedza placówki w sytuacjach, w których sprawę można załatwić przez internet lub telefon. Przypominamy zatem, jeśli możemy zrobić coś zdalnie to tak właśnie działajmy! MWiK jest przygotowane i dostawy wody oraz odbiór ścieków są niezagrożone.

Łukasz Madej Dyrektor ds. Ekonomicznych MWiK Sp. z o.o. 

Informujemy, że w związku z ogłoszonym przez rząd stanem zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na terenie gminy Ostrowca Świętokrzyskiego nie ma zagrożenia spowodowanego przerwami w dostawie wody i odbiorze ścieków. MWiK Sp. z o.o. świadczy ww. usługi w sposób ciągły i niezawodny. Nie są również planowane przerwy w dostawie wody i odbiorze ścieków, które mogłyby być spowodowane pracami remontowymi. Jakość wody i ścieków badane są na bieżąco przez akredytowane laboratorium działające przy MWiK Sp. z o.o. 

 Starosta Ostrowiecki Marzena Dębniak

Informujemy, że obecnie w Powiecie Ostrowieckim na kwarantannie poza domowej przebywa 4 osoby. Jednocześnie apelujemy, aby osoby przybywające do kraju z zagranicy pozostawały w domach i obserwowały swój stan zdrowia. W razie wystąpienia objawów koronawirusa prosimy o bezpośredni kontakt z ostrowieckim Sanepidem. 

Dyrektor Targowiska Mariusz Kosiarz

Targowiska Miejskie funkcjonują w mocno ograniczonym zakresie handlu. Można zaopatrywać się jedynie w artkuły spożywcze, płody rolne oraz chemię gospodarczą. Czynne są także punkty usługowe.  Ogółem czynnych było mniej niż 10 boksów handlowych. Zainteresowanie ofertą handlową mieszkańców było nie duże, na co zapewne wpływ miały apele o pozostanie w domach jak i zapasy poczynione przez Mieszkańców w ostatnich dniach. 

Rejestracja osób bezrobotnych w PUP możliwa jest tylko drogą elektroniczną poprzez portal praca.gov.pl

 

Sobota

Ustalenia jakie zapadły podczas dzisiejszego spotkania w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim w związku z koronawirusem.

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński

Szanowni Państwo mamy przygotowane nasze jednostki do zapewnienia Państwu bezpieczeństwa w zakresie na którym spoczywa na nas odpowiedzialność. Praca MWiK, MOPSU, MZK i innych spółek i jednostek nie jest zagrożona. W przypadku MZK ograniczone od wtorku zostaną kursy. W dni robocze poruszamy się komunikacją korzystając z sobotniego rozkładu jazdy. Straż Miejska otrzymała specjalne zadania i ma służyć mieszkańcom miasta i wspomagać inne służby. MOPS zgodnie z instrukcją wojewody dotyczącą pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących, jest przygotowany na realizację tych działań.

Jeszcze raz chciałbym Państwa uspokoić, ale i prosić o rozwagę. Dziś obserwuję ulice puste jak nigdy wcześniej. Wiem, że duża część z nas jutro idzie do pracy i tak panorama miasta jak dziś nie będzie już wyglądać. Niemniej proszę o przestrzeganie higieny, bezpiecznej odległości od rozmówcy, w miarę możliwości nie odwiedzanie sklepów, znajomych, rodziny, zwłaszcza osób starszych. Dużo zależy od skuteczności władz centralnych, wojewody, starosty, sanepidu, prezydenta itd… ale najwięcej zależy od Państwa! Od wszystkich nas razem, ale i od każdego z osobna.

Prezes Zakładu Komunikacji Miejskiej Jarosław Kateusz

Zarząd Spółki MZK  sp. z o.o informuje, iż od dnia 17 marca 2020r. (wtorek) do 27 marca 2020r. (piątek) obowiązuje rozkład jazdy w dni robocze tak jak w soboty. Prosimy zapoznać się z informacjami na stronie internetowej spółki oraz na przystankach. Decyzja ta podyktowana jest wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zaopatrywanie się w karnety przejazdowe w kasie spółki i w obiektach handlowych w mieście. Dystrybucja biletów na liniach miejskich przez kierowców zostaje wstrzymana do odwołania.

Komendant Kaniewski

Straż Miejska realizuje swoje zadania wynikające z utrzymania porządku publicznego w mieście.  Wszystkie zgłoszenia są przyjmowane w sposób normalny, w tym także pod numerem alarmowym 986 lub 669 986 986 . Jednocześnie SM pełni całodobowy Stały Dyżur Prezydenta Miasta w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce. Wszelkie potrzeby i prośby mieszkańców kierowane do Władz Miasta są niezwłocznie przekazywane Prezydentowi Miasta, który to podejmuje decyzje co do dalszego biegu tych spraw.

MOPS Magdalena Salwerowicz

MOPS informuję że decyzją administratora budynku budynek MOMPu (ul. Świętokrzyska 22) został zamknięty dla interesantów. Na parterze budynku są udostępniony telefony do poszczególnych instytucji. Po kontakcie telefonicznym możliwe jest zejście pracownika i załatwienie sprawy. Wszystkie świadczenia które wypłaca MOPS poszły w terminie nie ma żadnych opóźnień.

 

Polecamy również