Wielki sukces olimpijczyków z Broniewskiego

bronek

Siedem indeksów na uczelnie wyższe – również uczelnie medyczne zdobyli uczniowie liceum Broniewskiego w Ostrowcu Św. w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości.
To ogromny sukces, o którym marzy każdy uczeń!

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości ma charakter naukowo – techniczny a jej celem jest zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności, związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Ich efektem jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, jak i również poszerzenie ich wiedzy.
Olimpiada rozwija pasje i kształtuje umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy, podnosząc aktywność poznawczą młodzieży uzdolnionej. To decyduje o lepszym przygotowaniu uczniów do dalszego kształcenia, a tym samym wyznacza drogę do ścisłej współpracy z wyższymi uczelniami.
Mottem olimpiady, oddającym jej właściwy sens, są słowa Konfucjusza:”Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem”.
Olimpiada składa się z dwóch bloków: Blok A – to Innowacje Techniczne oraz Blok B – – Wynalazczość.
W „Bloku A” ( w kategorii pomoc dydaktyczna) – wielki sukces odnieśli tegoroczni absolwenci Liceum Broniewskiego – Dominik Płaza i Krzysztof Skalmierski- zostali oni finalistami etapu ogólnopolskiego.
Opracowali dokumentację o charakterze innowacyjnym, badawczym, a w czasie epidemii – bardzo ważną pod względem sanitarnym, higienicznym – „Mydło w praktyce szkolnej”.
Dokumentacja zawiera wiele ciekawych i różnorodnych pomocy naukowych, filmów dydaktycznych, które mogą być wykorzystane podczas prowadzenia tradycyjnych zajęć w szkole. W „Bloku A” ( w kategorii pomysł ekologiczny) – Daria Mazur i Oliwia Mazur ( uczennice klasy pierwszej i drugiej o profilu biologiczno –chemicznym) za opracowaną dokumentację pt. „EKO – OAZA Rewitalizacja zbiornika wodnego w parku miejskim” również zostały finalistkami etapu ogólnopolskiego.
Projekt zawiera graficzną wizualizację rewitalizacji zbiornika wodnego w parku miejskim w Ostrowcu Świętokrzyskim, uwzględnia system napowietrzający zbiornik, posadzenie dookoła zbiornika roślin eliminujących smog. Efektem jest zatrzymanie lub nawet eliminacja postępującej eutrofizacji wody akwenu. Pompa napowietrzająca zbiornik zasilana jest energią z odnawialnych źródeł energii.
W/w uczniowie(absolwenci) BLOKU A – to laureaci etapu wojewódzkiego( 1 miejsce).

W „Bloku B” – Natalia Baka, Oliwia Pękalska i Daria Mazur ( uczennice klasy drugiej i pierwszej o profilu biologiczno –chemicznym) zostały finalistkami etapu ogólnopolskiego.
Uczennice w tym bloku wykazały się bardzo dużą wiedzą z zakresu prawa własności przemysłowej i historii wynalazków. Eliminacje w b. r. szkolnym zostały przeprowadzone on-line na platformie e-learningowej. W/w uczennice liceum Broniewskiego są jedynymi finalistkami z województwa świętokrzyskiego.
Wszyscy w/w finaliści mają już zapewnione miejsca na wszystkich uczelniach w kraju – a biorąc pod uwagę, że są to uczniowie klas biologiczno –chemicznych – miejsca na uczelniach medycznych. Należą im się wielkie gratulacje, wielkie gratulacje należą się również mentorom sukcesu, nauczycielom p. dyr. szkoły Robertowi Wardzie, p. Barbarze Cecot i p. Dorocie Kamińskiej. Przecież to ich wspólny sukces.

Polecamy również