Sukcesy uczniów „Broniewskiego” na Gali Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości

bczolo

W dniu 11.09.2020 r. w Warszawskim Domu Technika NOT-Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie odbyła się uroczysta gala z okazji podsumowania Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Patronat honorowy objął Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, a sponsorem głównym został KGHM-Polska Miedź. b1 b2 br3 br4 br5 br6

Tegoroczni absolwenci naszej szkoły Dominik Płaza i Krzysztof Skalmierski wraz z panem Robertem Wardą- dyrektorem szkoły mieli zaszczyt uczestniczyć w gali. 

 Uzyskując tytuł finalisty Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości w roku szkolnym 2019/2020, obydwaj absolwenci otrzymali indeks na wydział lekarski Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, na którym rozpoczną naukę w bieżącym roku akademickim. Na galę zostali zaproszeni tylko wyróżnieni finaliści olimpiady – tacy, którzy osiągnęli najwyższe noty w tej edycji. 

W trakcie podsumowania wręczono uczniom pamiątkowe puchary i nagrody rzeczowe. Opiekunowie finalistów- p. Dorota Kamińska i p. R. Warda zostali uhonorowani listami gratulacyjnymi. Pani Dorota Kamińska otrzymała również tytuł Przyjaciela Młodzieży. W roku 2017 został on także przyznany p. Robertowi Wardzie. 

W podsumowaniu olimpiady głos zabrali : prezydent PZSWiR- p. Zbigniew Matuszczak, zastępca prezesa Urzędu Patentowego p. Piotr Zakrzewski oraz przedstawiciel KGHM Polska Miedź. W pięknych słowach podziękowali uczniom- absolwentom i ich opiekunom za olbrzymi wkład pracy i życzyli następnych sukcesów w kolejnej edycji olimpiady. 

Spotkanie przebiegło w bezpiecznej atmosferze, z zachowaniem dystansu społecznego. Wszyscy uczestnicy, zgodnie z procedurami COVID19 byli zabezpieczeni w maseczki ochronne.  

 

 

Polecamy również