KODOWANIA UCZYMY SIĘ W PP 15 PRZEZ CAŁY ROK

kczolo ok

W bieżącym roku szkolnym dzieci z JANINKOWEGO PRZEDSZKOLA nr 15 na Ogrodach chętnie biorą udział w działaniach związanych z nauką kodowania. Placówka z powodzeniem przyłączyła się do CodeWeek, czyli Europejskiego Tygodnia Kodowania, jak również w codziennej pracy systematycznie poprzez szereg działań rozwija samodzielność i kreatywność przedszkolaków.k1 k3 k2 k5 k4 k5 k5k6 k7k8 k9 k10 k11Nauczyciele poszczególnych grup sukcesywnie przeprowadzają zajęcia pod hasłem – Kodowanie na dywanie, podczas których zapoznają dzieci z sekwencjami określonych figur geometrycznych, przedszkolaki segregują i porządkują różnorodne przedmioty, czy też wykonują określone czynności zgodnie z podanym kodem. Nauczyciele korzystają z proponowanych aktywności i zabaw dla dzieci typu: „Myszka stoi – myszka wyszła”; „Znajdź drogę do domu”; „Zakodowany kalendarz” i inne.

Niezwykle lubiane przez milusińskich są zabawy na planszach do zespołowego kodowania z wykorzystaniem kolorowych kubeczków. Działania z tego typu pomocami wspomagają sprawność układania rytmów, segregowania kolorów czy też porównywania liczebności zbiorów. Te proste pomoce dają nauczycielom wychowania przedszkolnego wiele edukacyjnych możliwości: rozwijają u dzieci logiczne myślenie, rozumowanie i wnioskowanie, a ponadto kształtują ich wyobraźnię i kreatywność.

Z kolei zabawy z małym robotem – Ozobotem, to idealne narzędzie programistyczne i rozwojowe do dyspozycji nauczyciela. Dzięki możliwości przeprowadzenia zajęć z jego użyciem, dzieci z PP 15 rozwijają kompetencje społeczne, wzrasta ich poczucie własnej wartości, czują się zauważone i docenione. Ponadto nauczyciele zawsze pamiętają, aby wszelkie działania dostosować do indywidualnych potrzeb dzieci.

Tekst i Foto PP nr 15

Polecamy również