Świętokrzyskie Jakie Cudne

sczolo

W listopadzie 2020 roku odbywał się III Wojewódzki Przegląd Twórczości Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną ”Świętokrzyskie jakie cudne” Ostrowiec Świętokrzyski 2020, organizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Stowarzyszenie na Rzecz Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim „Źródło”, współfinansowanym przez Samorząd Wojes1 s2 s3 s4 s5 s6 s7wództwa Świętokrzyskiego ze środków PFRON.

Uczestnikami przeglądu były dzieci, młodzież i osoby dorosłe z placówek dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu województwa świętokrzyskiego. Gościliśmy artystów z 11 placówek: SOSW im. M. Jopka z Dębna, SOSW z Jałowęs, SOSW im. M. Grzegorzewskiej z Jędrzejowa, SOSW im. Matki Kolumby Białeckiej Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika z Kielc, SOSW nr 2 z Kielc, SOSW ze Skarżyska Kamiennej, OREW ze Staszowa, SOSW z Sulejowa, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo ”Razem” Warsztat Terapii Zajęciowej z Ostrowca Świętokrzyskiego, Środowiskowego Domu Samopomocy „Przystań” z Ostrowca Świętokrzyskiego, Zespołu Szkół Specjalnych z Ostrowca Świętokrzyskiego.

Ze względu na panującą w kraju sytuację epidemiczną konieczna była zmiana formuły przeglądu. Uczestnicy przeglądu (zespoły z poszczególnych placówek) nagrały filmy z własnym występem. Przesłany materiał posłużył do przygotowania prezentacji multimedialnej, którą można było zobaczyć na Facebooku ZSS oraz w telewizji lokalnej. Dokumentacja fotograficzna z wykonania przez uczestników na zajęciach kulinarnych „Świętokrzyskich ciasteczek” pozwoliła na przygotowanie książki kucharskiej z przepisami. Większość artystów wzięła udział w przeglądzie po raz trzeci, co niezmiernie nas cieszy, ponieważ świadczy o tym, że poprzednie imprezy były udane. Nie zabrakło także debiutantów.

Uczestnicy zaprezentowali różne formy wyrazu artystycznego: taniec, śpiew, ruch sceniczny. Imprezę już po raz trzeci wsparli włodarze z Gminy Bałtów, Bodzechów, Ćmielów, Kunów i Waśniów. Sponsorem była firma Likon, panu Arturowi Zajkowskiemu bardzo dziękujemy.

Przegląd został objęty patronatem honorowym Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego, Starosty Powiatu Ostrowieckiego Marzeny Dębniak oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Patronat medialny zapewniły: Lokalna TV, Radio Ostrowiec, Gazeta Ostrowiecka.

Wspaniali wykonawcy biorący udział w III Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Świętokrzyskie jakie cudne” Ostrowiec Świętokrzyski 2020 otrzymali jednakowe nagrody, dyplomy i książki kucharskie z własnymi przepisami i zdjęciami. Przyznaną w tym roku po raz pierwszy Nagrodę Publiczności otrzymał zespół „Wesołe Nutki” z Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie „RAZEM” na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo za brawurowe wykonanie utworu „Zawsze z Tobą chciałbym być” z repertuaru grupy Ich Troje zdobywając 941 głosów.

Wszystkim Wykonawcom gratulujemy i dziękujemy za udział w III Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „ Świętokrzyskie jakie cudne” Ostrowiec Świętokrzyski 2020.

Przyjaciołom o wielkim sercu dziękujemy i zapraszamy do dalszej współpracy. Wasze wsparcie dało wielu osobom szansę na przeżycie niezapomnianych chwil.

Do zobaczenia za rok.

Polecamy również