Bezpieczny budżet na rok 2021

sesja zdalna budzet

Podczas dzisiejszej, zdalnej Sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego radni podjęli uchwałę o przyjęciu uchwały budżetowej na rok 2021. Po stronie wydatków znalazło się ponad 327 mln. 67 tys. zł., a po stronie dochodów ponad 321 mln 651 zł. Planowany deficyt wyniesie ponad 5 mln. zł. Warto podkreślić, że podatek od środków transportu nie zostanie podniesiony. Zaplanowano też spłatę zadłużenia, a tym samym Gmina Ostrowiec będzie jedną z nielicznych w Polsce Gminą bez długów. Za przyjęciem uchwały budżetowej głosowało 17 radnych, a przeciw 4 radnych z Prawa i Sprawiedliwości.

– Jest to bardzo ważne głosowanie, ponieważ ukierunkowuje przyszłość naszego miasta– mówił przed głosowaniem prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński. – Ostrowiec jest w dobrej kondycji finansowej w przeciwieństwie do sąsiednich miast. Np. Kielce mają do spłacenia 19 milionów samych odsetek. Z długami borykają się Stalowa Wola, Starachowice i wiele innych ościennych miast. Tymczasem my spłacamy zadłużenia i niebawem tych długów nie będzie. Miniony rok był nietypowy z powodu pandemii. Pomimo wprowadzenia bezpiecznika chroniącego przedsiębiorców udało nam się wiele osiągnąć. Kontynuowane były działania w dziedzinie kultury. Doceniony został Ostrowiecki Browar Kultury. Postało nowe kino w tej placówce. Nasze miasto uzyskało nowe przestrzenie i drogi. Rozsądna polityka finansowa pozwola ze spokojem patrzeć w przyszłość. To doceniają inwestorzy. Jednym z moich nadrzędnych celów jest całkowita spłata kredytów i kontynuacja działań inwestycyjnych, co przyczyni się do lepszego życia mieszkańców. Będę promował rozwój miasta, a zwłaszcza przemysł. Gmina udzieliła szeregu ulg dla przedsiębiorców i mimo takiego stanu rzeczy miasto ma stabilną sytuację finansową. Zadaniem Gminy podczas kryzysu, który z pewnością nastąpi jest stworzenie możliwości rozwoju. W przyszłym roku planujemy całkowitą spłatę zadłużenia czyli ponad 8 mln. zł. To przyczyni się do stabilnej i racjonalnej polityki finansowej. Zamierzamy kontynuować prospołeczną politykę podatków lokalnych. Planowana jest rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Planujemy dalszą rozbudowę dróg, terenów inwestycyjnych, inwestycję w oświatę i polepszenie warunków życia mieszkańców. Będziemy realizować program ekologicznego transportu miejskiego. Inwestycji priorytetowych w roku 2021 jest mnóstwo i te inwestycje będą realizowane. To wszystko jest możliwe dzięki właściwej polityce finansowej. Zaproponowana będzie także pomoc dla Szpitala Powiatowego.

To jest budżet racjonalny i taki, który zaspokoi potrzeby naszych mieszkańców – mówi przewodnicząca Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Irena Renduda – Dudek.- Planowane są budowy dróg co jest niezwykle ważne dla funkcjonowania i rozwoju miasta. Bez dróg nie przyciągniemy inwestorów. Bardzo ważne jest skupowanie gruntów przy ulicy Rudzkiej i Samsonowicza, dzięki czemu można budować nowe dziedziny przemysłu w naszym mieście. Cięgle wspomagamy ostrowiecki szpital. Ważne, aby ta placówka otrzymała środki z budżetu centralnego i tu jest wielka rola parlamentarzystów. Sądzę, że jest to budżet bardzo dobry i będzie dobrze zrealizowany.

Po zakończeniu głosowania prezydent miasta Jarosław Górczyński podziękował wszystkim radnym, którzy byli za przyjęciem budżetu w imieniu mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego.

– Jestem pewny, że nasi mieszkańcy docenią ten głos. – Dziękuję bardzo powiedział prezydent.

Polecamy również