Ruszyły zajęcia w ramach Akademii Pływackiej 2021

Akademia_Plywacka_2021_2

Od 22 lutego na Pływalni Rawszczyzna ruszyła realizacja programu „Akademia Pływacka 2021”, współfinansowanego przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski oraz Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Ministerialne dofinansowanie wyniesie 50.000 zł i pochodzi z dofinansowania na realizację w 2021 roku zajęć sportowych dla uczniów w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.Akademia_Plywacka_2021_1 Akademia_Plywacka_2021_3

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wsparło w tym roku 192 podmioty kwotą 13 milionów i 900 tysięcy złotych. Z tej kwoty 2 miliony trafiły do jednostek samorządu terytorialnego, a więc do tej grupy odbiorców, wśród których jest również Gmina Ostrowiec Świętokrzyski. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który w imieniu Gminy będzie realizował program „Akademia Pływacka 2021”, wnioskował o dofinansowanie w kwocie przekraczającej 130 tysięcy złotych, co stanowiłoby około połowy kosztów całego przedsięwzięcia. Ministerialne wsparcie wyniesie 50 tysięcy złotych, co i tak plasuje Gminę Ostrowiec Świętokrzyski w czołówce jednostek samorządu terytorialnego z najwyższym wsparciem finansowym. Tylko 5 spośród 95 wspartych w tym roku z tego tytułu gmin otrzymało wyższe dofinansowanie (od 70 do 90 tysięcy), a 2 inne dokładnie takie samo jak Ostrowiec Świętokrzyski.

W ramach „Akademii Pływackiej 2021” na zajęcia nauki pływania będą uczęszczać wszyscy uczniowie ostrowieckich szkół podstawowych z klas I i III (klasy I już uczestniczą w zajęciach, a klasy III będą w nich brać udział w okresie wrzesień-grudzień). Organizatorzy zapewniają bezpłatny dojazd i wstęp na basen oraz opiekę instruktorską. Każda z klas zrealizuje dokładnie 20 lekcji nauki pływania, co pozwoli poznać tajniki pływania w stopniu podstawowym lub średnim.

Warto dodać, że na Pływalni Rawszczyzna odbywają się także regularnie zajęcia nauki pływania dla uczniów klas II, finansowane wyłącznie ze środków Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Dzięki środkom własnym oraz wsparciu ministerialnemu zachowana jest ciągłość nauczania pływania dla uczniów klas I-III, co poznawanie tajników sztuki pływackiej przez uczniów najmłodszych klas ostrowieckich szkół czyni skuteczniejszym. Całość jest przy tym całkowicie darmowa dla jej uczestników, co gwarantuje nieograniczoną dostępność tych zajęć.

W 2021 roku nauką pływania objęte zostaną klasy I (18 oddziałów realizujących zajęcia od lutego do czerwca w 35 grupach), klasy II (20 oddziałów w pierwszym półroczu i 18 w II półroczu) oraz klasy III (20 oddziałów realizujących zajęcia od września do grudnia w 38 grupach), czyli łącznie ponad 800 dzieci.

Polecamy również