Prezydent w ogniu pytań młodych dziennikarzy z PSP 4

dziennikarze z psp 4

W jakim kierunku będzie rozwijało się miasto?. Jak wygląda proces przygotowania wniosku o dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego? – na te i inne pytania młodym dziennikarzom z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 odpowiedzi udzielał prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński. W Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim od kilku lat prężnie działa Szkolne Koło Dziennikarskie, dzięki któremu uczniowie nie tylko uczą się kunsztu dziennikarskiego ale również wykorzystują swoje umiejętności w różnego rodzaju projektach poszerzając jednocześnie swoją wiedzę w wied1 d2lu dziedzinach.

– Miło było mi udzielić wywiadu na temat funduszy norweskich, młodym redaktorkom ze Szkoły Podstawowej nr 4. Uważam, że inwestycje w oświatę, dzieci i młodzież, są najważniejsze. To jak przyłożymy się do edukacji młodego pokolenia, będzie warunkować w jakim mieście i jakiej Polsce będziemy żyć za kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Chętnie znajduję czas na spotkania z młodzieżą i tak jak po wczorajszym spotkaniu, jestem pod dużym wrażeniem elokwencji i potencjału pokolenia urodzonego w XXI w. – mówi prezydent miasta Jarosław Górczyński. – Tak samo chętnie corocznie planuję środki finansowe na funkcjonowanie i rozwój systemu oświaty w mieście. Niestety tylko nieco ponad połowa (ok 55%) tych środków pochodzi z otrzymanej subwencji oświatowej. Pozostałą kwotę, a jest to ponad 30 milionów złotych miasto dokłada ze swojego budżetu. Nie jest to tylko problem naszego miasta, bo nas na szczęście póki co na to stać, jest to zjawisko, które występuje w każdym mieście. Do subwencji dopłacają już wszystkie kategorie Jednostek Samorządu Terytorialnego, choć nie wszystkie równo. Łącznie dopłaty wszyst­kich samorządów osiągnęły w 2020 roku blisko 52% otrzymanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, choć w roku 2014 wynosiły tylko 37% (początkowo, po wprowadzeniu obecnego systemu finansów JST w 2004 r. wynosiły ok. 32%) – dodaje prezydent miasta.

– Obecnie uczniowie biorą udział w konkursie ogłoszonym przez NASK Państwowy Instytut Badawczy oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej na cyfrową pracę plastyczną poświęconą Funduszom Norweskim i EOG – mówi dr Agnieszka Batóg, dyrektor PSP nr 4. – W związku z realizacją tego zadania od kilku dni uczennice za pośrednictwem obiektywu przyglądają się inwestycjom poczynionym z tych funduszy. Jak wynika z rozmowy przeprowadzonej z prezydentem Jarosławem Górczyńskim dzięki nieustającym staraniom, nasze miasto pozyskuje środki finansowe z różnego rodzaju funduszy dzięki, którym ostrowiecka młodzież zyskuje nowe przestrzenie do rozwijania swoich pasji i talentów. Jesteśmy wdzięczni i dumni, że dzięki zaangażowaniu włodarzy miasta nasza szkoła może wziąć udział w tym konkursie, gdyż w Ostrowcu Świętokrzyskim nie brakuje inwestycji, którymi możemy się pochwalić – dodaje dyrektor placówki.

Polecamy również