Zmiana jest w nas – piąty filar „Piątki”

główne

Jeśli ciągle słyszymy, że szkoła nie zmieni świata, to przynajmniej sama może być dla dzieci „kawałkiem lepszego świata” – z takiego założenia (za Ryszard Łukaszewiczem) wychodzi dyrekcja i grono pedagogiczne Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5. Od kilku lat jednym z haseł przewodnich przyświecających pracy całego zespołu jest ZMIANA. Jest to bardzo szerokie pojęcie, które znajduje odzwierciedlenie w każdym aspekcie szkolnego życia w „Piątce”.

Obecnie mamy do czynienia z nowym światem edukacji. Abyśmy mogli w pełni dotrzeć do naszego ucznia, trzeba posługiwać się zupełnie innym zestawem narzędzi niż w XX wieku. W zasięgu rąk – dzieci, rodziców i nauczycieli – pojawiło się bogactwo interaktywnych i społecznościowych narzędzi oraz technik, które w naturalny sposób wykorzystywane są codziennie przez młodych ludzi. Niestety, tradycyjna kreda i tablica, okazały się niewystarczające, żeby zapewnić efektywność procesu edukacji. W związku z tym cały czas doposażamy nasze klasopracownie w coraz to nowocześniejszy sprzęt IT, nie zapominając jednakże o jakże ważnej roli nauczyciela”, podkreśla dyrektor szkoły Marta Dobrowolska – Wesołowska.

W PSP nr 5 na zajęciach stosuje się nowoczesne techniki nauczania, dbając o interakcję i dobrą zabawę podczas lekcji. Jest ona kluczem zarówno do rozwoju uczniów, jak i dobrej atmosfery. „Bardzo duży nacisk kładziemy na zadania projektowe, które pozwalają rozwijać kompetencje społeczne wśród naszych uczniów, zachęcamy do współpracy międzypokoleniowej pozwalając rodzinom naszych uczniów czynnie uczestniczyć w procesie edukacji i życiu szkoły”, dodaje dyrektor Dobrowolska – Wesołowska. Nowoczesna szkoła jest przyjazna nie tylko dla uczniów, lecz również dla ich rodziców. Rodzić wtedy ma pewność, że jego dziecko jest w dobrych rękach.

Metamorfoza jaka zaszła w szkole widoczna jest na zewnątrz i wewnątrz budynku. Małymi krokami zmieniamy nasze otoczenie. Sadzimy nowe drzewa, zagospodarowujemy niewykorzystywane przez lata tereny zielone tworząc ścieżkę sensoryczną, żonkilowe pole nadziei, małe ogródki działkowe dla dzieci. Wewnątrz szkoła również się zmienia. Ściany na holu głównym zdobią piękne murale wykonane przez panią Marlenę Kot, nauczyciela plastyki i wychowawcę naszej świetlicy. Nawiązują one do misji jaka przyświeca naszej szkole – dajemy dzieciom korzenie i skrzydła, dajemy im pewność i trwałość w postaci poszanowania tradycji, ale pozwalamy się rozwijać dając szanse i możliwości uczestniczenia w procesie edukacji nakierowanym na ucznia i jego potrzeby. ZMIANA jest w nas – każdego dnia uczymy się, rozwijamy, poznajemy nowe i dostosowujemy się do realiów otaczającego nas świata, ale zawsze na pierwszym miejscu stawiamy dobro naszych uczniów”, podsumowuje Marta Dobrowolska – Wesołowska.zmiany w psp 5 03 04 05.jpg,maxwidth,1600,maxheight,725 06 07 08 10 11 13

Polecamy również