Mimo pandemii dużo plusów

Podczas dzisiejszej Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego prezydent miasta Jarosław Górczyński przedstawił raport o stanie Gmin. Raport zawiera 254 strony, ale Pan Prezydent przedstawił go dzisiaj w telegraficznym skrócie. Sesja była prowadzona w trybie online.

Prezydent Jarosław Górczyński otrzymał absolutorium za 2020 rok.

Po długiej dyskusji radni udzielili prezydentowi miasta absolutorium 17 głosami „za”, przy sześciu w głosach „wstrzymujących się”.

– Pragnę podziękować wszystkim radnym za Państwa głos i spostrzeżenia, chociaż nie z wszystkimi mogę się zgodzić. Chcę podziękować za te merytoryczne liczby, konkrety. Prace remontowe, inwestycyjne na mieście i wszystko to, co dostrzegają nasi mieszkańcy, świadczą o tym, że nasze miasto jest w dobrej sytuacji – skomentował debatę prezydent Jarosław Górczyński.

-Mamy wyjątkowy czas z powodu pandemii – mówi prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński. – Mimo recesji w Ostrowcu nie spowolniliśmy inwestycji, a było ich 18 na kwotę 60 mln zł. W tym trudnym okresie Gmina pomagała: woda za złotówkę ,różnorodna pomoc dla firm, nie podnosimy szósty raz z rządu podatków. W Ostrowcu wspieramy mikroprzedsiębiorstw od wielu lat i tak było i tym razem. Nasze tereny inwestycyjne zmieniają się z każdym miesiącem na plus. Przedsiębiorcy budują tam swoje i firmy i zatrudniają pracowników. Firmy, które nabyły tam tereny rozbudowują się. Budujemy drogi i te przy terenach inwestycyjnych i te na terenie miasta. Nasze firmy podczas pandemii pokazały dobrą kondycję.

Jeżeli chodzi o ład przestrzenny to jest bardzo dobra koniunktura. 460 domów wybudowanych w ciągu ostaniach 6 lat. Ponad 200 zezwoleń na budowę zostało wydanych w roku ubiegłym. Na rynek ostrowiecki wchodzą deweloperzy, a oni maja bardzo dobre rozeznanie rynku. Z Ostrowcem coraz więcej rodzi wiążę swoją przyszłość. Spłaciliśmy zadłużenie, a większość miast w Polsce ma ogromne długi. Ubiegły rok był dobrym rokiem inwestycyjnym. Niestety nie otrzymaliśmy szeregu środków na remonty i budowy dróg. Interweniowaliśmy wspólnie z innymi samorządami w tej sprawie u Premiera.

Ostrowiecki Browar Kultury to jednostka, która kwitnie. Zmienia się transport. Mamy nowe przystanki autobusowe. Rozbudowuje się Targowisko Miejskie, a jest to bardzo ważny podmiot gospodarczy na mapie Ostrowca. Zostało wybudowanych i oddanych szereg dróg między innymi ulica Krzemienna. Od wielu lat mieszkańcy oczekują budowy drogi 754. Zrzekliśmy się odszkodowań za działki, więc nic nie stoi na przeszkodzie, by tę inwestycje realizować. Mamy niskie ceny usług komunalnych. Inwestujmy w oświatę, bo to jest inwestycja, która zawsze się zwróci. Nie patrzymy na to, że większość środków pochodzi z miasta. Mamy świetną kadrę i doskonałych uczniów. Zostanie przyznanych 10 stypendiów po 10 tys. zł dla najlepszych uczniów. Pomagamy innym jak np. Gminie Jasło po powodzi. Wspieramy nasz powiatowy szpital. Najlepszą reformą po 1989 roku to była reforma samorządowa. Samorządy pokazują, że potrafią dobrze gospodarować.

Podczas sesji radni zajęli się także między innymi: kwestią dodatków mieszkaniowych, bezprzetargowy wynajem nieruchomości, zbycia nieruchomości przy ulicy Kuźnia.

Została zmieniona uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2021 rok, a także zmieniona została uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2021 – 2029.

Fot. Archiwum

Polecamy również