LAUREACI OLIMPIADY W WARSZAWIE

4

W dniu 30.06.2021r. w Domu Technika NOT w Warszawie odbyła się uroczysta gala podsumowania VIII edycji Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Na uroczystość zaproszeni byli tylko laureaci I i II miejsca wraz z opiekunami ze względu na panującą sytuację pandemiczną. LO nr III dumnie reprezentowali uczniowie Piotr Gawroński i Paweł Kępiński – laureaci I miejsca w Polsce wraz z opiekunami : Panią Dorotą Kamińską i dyrektorem szkoły Panem Robertem Wardą.

Prezydent PZSWiR1 2 3 5 6 7 9 8 10 11 12 Pan Zbigniew Matuszczak wraz z całym prezydium złożył serdeczne gratulacje naszym laureatom oraz wręczył im puchary i nagrody rzeczowe. Sponsorem olimpiady w tym roku był KGHM POLSKA MIEDŹ, a Patronat Honorowy objął Urząd Patentowy RP.

W trakcie gali głos zabrali: Prezydent PZSWiR , dyrektor KGHM POLSKA MIEDŹ, wicedyrektor Urzędu Patentowego RP, a na koniec dyrektor LO nr III im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dyrektor szkoły w swoim wystąpieniu zaprezentował nagrodzoną pracę, projekt wynalazczy, jak również podzielił się ze wszystkimi zebranymi własnymi przemyśleniami, na co powinniśmy zwrócić uwagę przy tworzeniu projektów w następnych edycjach tej olimpiady.

Na koniec podziękował, w imieniu własnym i wszystkich zgromadzonych, Prezydium Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów za tworzenie przyjaznego klimatu, który umożliwia młodzieży osiąganie zamierzonych celów, pomaga im się rozwijać i promować własną innowacyjność i kreatywność.

Naszym laureatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy i żywimy głęboką nadzieję , że w przyszłym roku uda nam się powtórzyć ich sukces!!!

Polecamy również