Mamy Skwer Praw Kobiet

skwer praw kobiet sesja 22 lipca

Teren pomiędzy ulicami Aleja 3 -go Maja i Miry Kubasińskiej będzie nosił nazwę Praw Kobiet. Taką decyzje podjęli dzisiaj radni podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Obywatelską inicjatywę uchwałodawczą wniosły w lutym tego roku panie biorące udział w Strajku Kobiet Ostrowiec Świętokrzyski. 12 radnych było za, 4 radnych wstrzymało się od głosu i 4 było przeciw.

Jest to historyczne głosowanie, ponieważ jest to pierwszy projekt inicjatywy oddolnej, uchwały obywatelskiej. Pamiętajmy, że jesteśmy krajem demokratycznym, w którym prawa kobiet były przestrzegane od dawna – podkreślił radny Marcin Marzec.

– Takie inicjatywy są bezcenne – stwierdził radny Kamil Stelmasik.

Głosujemy nie za ideologią, ale za upamiętnieniem praw kobiet – powiedział radny Aron Pietruszka.

Do głosowania przeciw nadaniu nazwy Skwer Praw Kobiet nawoływał radnych radny Mateusz Czeremcha.

Wszystkie komisje Rady Miasta pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7

Wśród projektów uchwał, które znalazły się w porządku obrad była też decyzja o przekazaniu z budżetu miasta 50 tysięcy złotych dla parafii świętego Michała Archanioła w Ostrowcu, z przeznaczeniem na prace remontowe przy elewacji frontowej nawy głównej kolegiaty świętego Michała. Radni jednogłośnie poprali te uchwałę.

Serdecznie dziękuję za jednomyślne głosowanie w sprawie przekazania dotacji na remont kolegiaty. Dziękuje w imieniu parafian i proboszcza Jana Sarwy – powiedział prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński.

Polecamy również