ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

0001-1-scaled

W związku z planowanym na najbliższe dni rozpoczęciem robót budowlanych obejmujących przebudowę i rozbudowę ulic 11 Listopada i Samsonowicza, od 8 września została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na ww. ulicach, która będzie obowiązywała do października przyszłego roku.

Zmiany w istniejącej organizacji ruchu będą p0001-1-scaledolegały na wyłączeniu z ruchu ul. 11 Listopada na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Samsonowicza oraz na wyłączeniu z ruch ul. Samsonowicza na odcinku od ronda przy ul. Bałtowskiej do skrzyżowania ul. Samsonowicza z drogą dojazdową do Celsa Huta Ostrowiec.

Na zamkniętych odcinkach będzie mógł się odbywać jedynie ruch w zakresie dojazdu do posesji oraz do firm zlokalizowanych przy tych ulicach. Wyłączenie nie będzie obejmowało również  pojazdów służb ratunkowych.

Dojazd do Celsa Huta Ostrowiec i innych firm zlokalizowanych przy ul. Hedy Szarego, będzie odbywał się tak jak dotychczas – ulicą prowadzącą od skrzyżowania z ul. Samsonowicza w kierunku pierwszej bramy huty, ale przy wprowadzeniu ruchu wahadłowego. Na tym newralgicznym odcinku, wykonawca robót zobowiązał się do prowadzenia prac przy połówkowym zajęciu jezdni, aby ograniczyć do minimum problemy z transportem do największego zakładu pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Objazd dla wszystkich pojazdów został zaplanowany i wytyczony ulicami Bałtowska, Aleja Jana Pawła II, Chrzanowskiego, Ogrodowa, do skrzyżowania z ul. Samsonowicza.

Polecamy również