W Przedszkolu Publicznym nr 12 obchodzimy Dzień Przedszkolaka!

1 2 3 4 5 6 9 czoloTo najważniejsze święto dla wychowania przedszkolnego zostało ustanowione przez Sejm RP w 2013 roku z inicjatywy OMEP Polska. OMEP jest międzynarodową organizacją pozarządową, która dąży do zapewnienia najmłodszym dzieciom całego świata możliwie jak najlepszych warunków życia i rozwoju, niezależnie od zróżnicowania materialnego, kulturowego i klasowego. Interweniuje, gdy naruszane są prawa dziecka.

Tegoroczny Dzień Przedszkolaka w przedszkolu 12 koncentruje się wokół tematyki związanej z emocjami dzieci i radzenia sobie z nimi. Nabiera ona szczególnego znaczenia w dobie pandemii Covid- 19, która spowodowała izolację, często osamotnienie i strach. Podczas różnorodnych zabaw i zajęć realizowany jest ogólnopolski projekt „ Przedszkolak w Krainie Wielkich Emocji” którego głównym celem jest doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania podstawowych emocji oraz radzenia sobie z ich przeżywaniem, a także rozbudzenie poczucia szacunku do emocji własnych i innych osób. Dzieci dowiadują się że radość, smutek, gniew czy strach towarzyszą wszystkim ludziom w ich codziennym życiu. Szczególną uwagę poświęcono radości, bo to przecież radość jest uczuciem, które powinno być najczęściej odczuwane w okresie dzieciństwa.

21 września, w Dniu Przedszkolaka odbył się „ Bal Radości”. W tym dniu dzieci i pracownicy przedszkola, ubrani na żółto odśpiewali „ Hymn Przedszkolaka” i wesoło bawili się przy muzyce. Ukoronowaniem balu było wykonanie przez dzieci z grupy Pszczółki i Biedronki układu choreograficznego do piosenki „ Happy” Pharella Williamsa.

Tekst i Foto PP nr 12

Polecamy również