Wiele lat pracy- Teraz czas na odpoczynek

zasluzona emerytura

Kolejne osoby pracujące na rzecz mieszkańców miasta zasiliły szeregi szczęśliwych emerytów. W tym tygodniu 2 pracowników Miejskich Wodociągów i Kanalizacji pani Violetta Mitoraj, pani Krystyna Mazurek oraz wieloletni pracownik Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego pani Marta Stefańczyk zakończyły pracę w swoich jednostkach.

Pani Violetta Mitoraj pracę jeszcze w WPWiK rozpoczęła 22 kwietnia 1981 roku jako telefonistka obsługująca centralę telefoniczną. 1 czerwca 1984 r. objęła stanowisko samodzielnego referenta ds. administracyjno-gospodarczych prowadząc sekretariat firmy. Na przełomie 1997-1998 zastępowała kierownika działu administracyjno-gospodarczego, a od 1 stycznia 1992 r. powierzono jej stanowisko starszego inspektora ds. socjalno-bytowych. Od 1 grudnia 2007 r. natomiast starszego inspektora ds. płac i spraw socjalnych w Biurze Spółki, gdzie pracowała do dnia 28 lipca 2021 r.

Pani Krystyna natomiast pracę jeszcze w WPWiK rozpoczęła 16 września 1989 roku na stanowisku starszego inspektora w Dziale Technicznym. 1 kwietnia 1992 roku objęła stanowisko zastępcy kierownika Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, a od 12 marca 2000 stanowisko kierownika Działu Technicznego. Od 1 stycznia 2005 r. powierzono jej stanowisko specjalisty ds. technicznych w Dziale Technicznym, od 1 września 2008 r. Kierownika sekcji techniczno-inwestycyjnej, a od 20 grudnia 2013 wróciła na stanowisko kierownika Działu Technicznego, na którym pracowała do dnia 26 października 2021 r.

Pani Marta Stefańczyk – 40 lat przepracowała w ostrowieckim samorządzie, przechodząc przez wszystkie stopnie awansu zawodowego – od stażysty, referenta, poprzez pełniącą obowiązki naczelnika, a w końcu kierownika Referatu Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych. Przez ten czas zapisała się w zbiorowej świadomości, jako wyjątkowo sumienny pracownik, niezwykle pogodnie usposobiona do życia, życzliwa i empatyczna koleżanka, a także jako wyjątkowa animatorka urzędowych imprez integracyjnych.

Prezydent Jarosław Górczyński złożył przyszłym emerytkom życzenia odpoczynku, zadowolenia płynącego z poczucia dobrze, wypełnionej pracy oraz spełnienia planów, a przede wszystkim zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

-Wierzę, że nadchodzący czas nie będzie końcem Pani aktywności, a jedynie początkiem nowej, ciekawej drogi-życzył Prezydent Miasta.

Polecamy również