Brawo CKU- Brawo dla dyrektora

DYREKTOR CKU Z KOLEJNYM WYRÓŻNIENIEM, A CKU – MISTRZEM OTWARTEJ I KREATYWNEJ EDUKACJI

Ostrowieckie Centrum Kształcenia Ustawicznego otrzymało tytuł Szkoły’OK – Szkoły Otwartej i Kreatywnej 2021, a dyrektor dr Anecie Pierścińskiej-Maruszewskiej przyznano Laur Mistrza Otwartej i Kreatywnej Edukacji 2021.

O przyznaniu tytułów zdecydowała komisja w składzie: dr Małgorzata Kwaśniewska (Instytut Pedagogiki UJK), prof. UJK, dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska (Instytut Biologii UJK), mgr Iwona Kolasa (nauczyciel), prof. UJK, dr hab. Sławomir Koziej (Instytut Pedagogiki UJK), em. prof. UJK, dr hab. Zdzisław Ratajek (Europejskie Stowarzyszenie Dialogu Edukacyjnego), zdaniem której „wyróżnione projekty uzyskały wysokie oceny i (…) poziom tegorocznych zgłoszeń był szczególnie wysoki.

– Mimo pandemii i związanych z nią ograniczeń CKU nie ograniczyło swojej działalności,
a przeszkody wyzwoliły jeszcze więcej kreatywności. Dziękuję za docenienie niełatwej pracy – mówi Aneta Pierścińska-Maruszewska, dyrektor placówki.

CKU do konkursu organizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Dialogu Edukacyjnego zgłosiło działania, które były realizowane w czasie epidemii. Jury uznało je za jedne
z najlepszych wśród nagrodzonych projektów.

 

 

Polecamy również