ULICA CHMIELOWSKA EFEKTEM ZGODY SAMORZĄDÓW

1

Zakończył się remont prawie 3,6 kilometrowego odcinka drogi powiatowej na terenie gmin Bodzechów w miejscowości Chmielów oraz Ostrowiec Świętokrzyski. Zadanie to zostało wykonane przy współpracy trzech samorządów: powiatu ostrowieckiego, który  zabezpieczył  na nie kwotę ponad 620 tysięcy złotych, gminy Bodzechów z wkładem ponad 306 tysięcy oraz gminy Ostrowiec Świętokrzyski z kwotą ponad 208 tysięcy złotych. Pozostałe środki w wysokości ponad 1milion 545 tysięcy pochodziły z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całość tego zadania opiewała na kwotę niespełna 2 miliony 700 tysięcy złotych.2 3

W uroczystym otwarciu wyremontowanego odcinka drogi uczestniczyli: starosta Marzena Dębniak, wicestarosta Andrzej Jabłoński oraz radni powiatowi Andrzej Broda, Piotr Maj, Dariusz Wierzbiński i Małgorzata Sobieraj, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, a zarazem sekretarz gminy Bodzechów. Samorząd gminy Ostrowiec Świętokrzyski reprezentował prezydent Jarosław Górczyński, a gospodarz terenu Jerzy Murzyn przybył wraz z radnym z Chmielowa Krzysztofem Kubickim. Obecny był również naczelnik Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Powiatu Tomasz Mroczek, który wraz ze swoim wydziałem nadzorował wykonanie remontu.

Obecni podczas uroczystego otwarcia drogi samorządowcy, zgodnie podkreślali, że dobra współpraca zawsze przynosi efekty, z których korzystają mieszkańcy.

Jak mówiła starosta Marzena Dębniak, dziękuję samorządom gminy Bodzechów i gminy Ostrowiec Świętokrzyski za partycypację w kosztach. Proszę zauważyć, że inwestycja ta zjednoczyła trzy samorządy, razem możemy więcej. Jest to bardzo ważny remont, bo w którymś momencie będzie zamknięta Aleja i to może być objazd dla dolnej części miasta. Dziękuję więc panu prezydentowi i panu wójtowi za tą partycypację.

Jak  zaznaczył prezydent Jarosław Górczyński, miasto Ostrowiec Świętokrzyski i gmina Bodzechów są najbardziej wspierającymi powiat jednostkami, ponieważ mamy świadomość, że wspólnie to co uda się zrobić, wykonać, zbudować, zainwestować zostanie na długie lata i będzie służyło naszym mieszkańcom, bez rozróżnienia czy jest to mieszkaniec Chmielowa czy ulicy Chmielowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Wójt Jerzy Murzyn podziękował za współpracę zarówno staroście Marzenie Dębniak jak i prezydentowi Jarosławowi Górczyńskiemu i pokreślił, że zgoda buduje, a niezgoda rujnuje. Efektem naszej zgody jest właśnie ta droga, zaznaczył wójt J. Murzyn.

Zakres prac remontowych obejmował między innymi wykonanie robót ziemnych i rozbiórkowych, remont nawierzchni bitumicznej na całej szerokości jezdni, remont 152 zjazdów, 90 studni i montaż 180 metrów barierek zabezpieczających ruch pieszych, remont poboczy oraz elementów odwodnienia.

Polecamy również