Dni otwarte w Broniewskim

czolo

W dniu 7 kwietnia Liceum Broniewskiego otworzyło swoje drzwi dla absolwentów szkół podstawowych. Bardzo licznie przybyła młodzież miała okazję do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły oraz jej wyposażeniem.1 2 3 4 5 6 8

W nadchodzącym roku szkolnym liceum proponuje nabór do klas o profilach:

A – humanistyczno-prawniczo-lingwistyczna z elementami dziennikarstwa, filmoznawstwa i teatrologii,

B  – lingwistyczno-turystyczno-psychologiczna,

C – matematyczno-ekonomiczna z elementami bankowości i kryminologii,

D i E- dwie klasy medyczno- weterynaryjno-ekologiczne .

W czasie dni otwartych przedstawiciele klas o tych profilach zaprezentowali przed przyszłymi uczniami liceum ciekawe programy artystyczne i edukacyjne. Były więc piosenki, quizy z talonami na oceny, doświadczenia chemiczne i fizyczne.

Uczniowie klasy humanistyczno-prawniczo-lingwistycznej zaprezentowali program artystyczny oparty na piosenkach jednego z najbardziej popularnych obecnie przedstawicieli młodego pokolenia – Dawida Podsiadło.

Były też quizy zawierające pytania dotyczące historii, języka polskiego i wiedzy o społeczeństwie.

Uczniowie klasy lingwistyczno- turystyczno – psychologicznej przygotowali prezentację, która miała na celu przedstawienie korzyści płynących z nauki języków obcych i ścieżki kariery, jaką można obrać kończąc klasę o takim profilu. Korzystając z aplikacji Kahoot nauczyciele i uczniowie opracowali quiz wiedzy o krajach, których języków można się uczyć w „Broniewskim”. Pytania dotyczyły m.in. geografii, historii, kuchni i życia codziennego Anglii, Francji, Niemiec i Rosji.

Uczniowie klasy matematyczno-ekonomicznej wykonywali doświadczenia z elektromagnetyzmu – wysokie napięcia : generator van der Graaffa, lewitacja magnetyczna.  Badano także wyjątkowe właściwości cieczy – polimery.

Uczniowie klas ósmych, którzy odwiedzili pracownię chemiczną, mogli zobaczyć kilka ciekawych doświadczeń: syntezę boranu trietylu, który pali się zielonym płomieniem, egzotermiczny rozkład dichromianu(VI) amonu, czy eksperymenty z ciekłym azotem. Tymi pokazami chcieliśmy oczywiście zainteresować młodzież, ale przede wszystkim zwrócić uwagę na bardzo dobre wyposażenie pracowni: chemicznej i biologicznej. Jest to bardzo ważne dla uczniów klasy medyczno –weterynaryjno – ekologicznej, ponieważ podczas matury będą musieli zmierzyć się z arkuszami z chemii i biologii zawierającymi zadania ilustrowane zdjęciami doświadczeń. Możliwość samodzielnego wykonywania eksperymentów podczas lekcji chemii i biologii znacznie ułatwi przygotowanie się do tych egzaminów. Oprócz zdobywania wiedzy z zakresu podstawy programowej uczniowie będą mogli także liczyć na pomoc i wsparcie nauczycieli podczas przygotowań do konkursów i olimpiad. Np. w bieżącym roku szkolnym uczeń klasy trzeciej – Piotr Gawroński – został finalistą Olimpiady Wiedzy Chemicznej organizowanej przez Wydział Chemii UJ, a uczennica klasy drugiej – Iza Niebrzydowska będzie walczyła w etapie okręgowym Olimpiady Ekologicznej o awans do finału.

 

Jeśli ktoś ze zwiedzających zajrzał do sali 33 – sali seminaryjnej – mógł dowiedzieć się, że szkoła została zakwalifikowana do międzynarodowego projektu poszukiwania nowych planetoid. Udział w przedsięwzięciu jest możliwy dzięki współpracy szkoły z obserwatorium astronomicznym UMK w Toruniu. Jeśli uczniowie odkryją nowe ciało niebieskie będą mogli nadać mu nazwę.

A wracając do dnia otwartego, odwiedziło nas w sumie ponad 700 uczniów ze szkół podstawowych, z czego około 500 osób to uczniowie z 13 ostrowieckich szkół , 230 to uczniowie zamiejscowi.

Gościliśmy  uczniów ze szkół: PSP nr: 1,3, 4, 5,7, 8,9, 10,12,14, z SMS, Katolickiej SP oraz z Konarskiego.

Szkołą interesowali się też uczniowie  13 szkół z dalszych i bliższych okolic Ostrowca, tj. z : Bodzechowa, Chmielowa, Ćmielowa, Janika, Kunowa, Mominy, Nietuliska, Nowego Skoszyna, Sadowia, Sienna, Szewnej, Szwarszowic, Waśniowa i Wymysłowa.

Był to swoisty rekord, jeśli chodzi o liczbę osób zwiedzających szkołę w ciągu niespełna 5 godzin.

Dziękujemy i zapraszamy ponownie 7.05.2022r.

 

 

Polecamy również