„PSZCZOŁY – NASZE ŻYCIE”

pszczola_miodna-thumbnail-740x960-85

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” ogłasza II edycję Konkursu „Pszczoły – Nasze Życie” skierowanego do uczniów szkół podstawowych z terenu gmin należących do „Krzemiennego Kręgu” (Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Ostrowiec Św., Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą,).

Za skierowaną do dzieci i młodzieży inicjatywą artystyczną, kryje się dalece poważniejszy aspekt aniżeli twórcza rywalizacja na kształt, barwę czy fakturę dzieła plastycznego lub instalacji. Adresowany do uczniów, ale angażujący także rodziców i nauczycieli konkurs, kieruje ludzkie rozważania ku zagrożeniom, z którymi musi się mierzyć nasza cywilizacja. Niezwykle ważnym sojusznikiem człowieka w walce o przetrwanie są pszczoły, których praca warunkuje życie na Ziemi. Niebywała i fascynująca społeczność pszczela jest przykładem harmonijnej organizacji pracy w świecie przyrody i – co łączy ją z ludźmi – potrafi wytwarzać geometryczne struktury. Plaster miodu zbudowany jest bowiem z heksagonalnych kształtów, co jest rzadkim przejawem geometrii w naturze.

Ogłaszając rok temu I edycję konkursu, nie liczyliśmy na tak szeroki oddźwięk, tak wielkie zaangażowanie dzieci, młodzieży, ich rodziców oraz nauczycieli, ale nade wszystko, nie spodziewaliśmy się tak wysokiego poziomu artystycznego nadesłanych prac. Zawarte w nich przemyślenia nie tylko w pełni zrealizowały cele konkursu, ale mocno i precyzyjnie wyartykułowały jego motto – „Pszczoły – Nasze Życie”. Problematyka i wyraz artystyczny blisko stu pięćdziesięciu nadesłanych prac uzmysławiają wagę relacji człowiek – pszczoła, których poprawność jest kluczem do przyszłości.

Właśnie z myślą o przyszłości zamierzamy kontynuować organizowanie konkursu „Pszczoły – Nasze Życie” i zapraszamy do udziału w jego II edycji. Zapewniamy, że wzorem ubiegłorocznej, dopełnimy wszelkich starań, by na etapie oceny prac dominowały fachowość, merytoryczność i profesjonalizm, a nagrody dla autorów (uczniów) najlepszych prac oraz szkół, do których uczęszczają, były godne ich trudu na drodze do uzyskania najwyższego poziomu artystycznego przekazu, który uświadamia, jak bardzo pszczoły stanowią naszym życiu.

Uroczyste ogłoszenie wyników wraz z ceremonią wręczenia nagród oraz otwarciem wystawy nagrodzonych i wyróżnionych prac odbędzie się podczas XV edycji ogólnopolskiego Świętokrzyskiego Święta Pszczoły w Bałtowie.

Polecamy również