Dom Dziecka w Małachowie już po termomodernizacji

2 3 4 6Zakończyło się kolejne ważne zadanie realizowane przez powiat ostrowiecki. Termomodernizacja dwóch budynków Niepublicznej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Małachowie to jedna z największych inwestycji realizowanych przez samorząd powiatowy.

Projekt zakładał wykonanie głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej dwóch budynków, tj. budynku głównego, pełniącego funkcję ośrodka opiekuńczo- wychowawczego oraz budynku mieszkalnego, w którym mogą przebywać wychowankowie placówki. Termomodernizacji został również poddany budynek garażu, znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie.

W zakończeniu projektu uczestniczyli starosta, Marzena Dębniak, wicestarosta Andrzej Jabłoński, przewodniczący Rady Powiatu, Mariusz Pasternak, członek zarządu, Agnieszka Rogalińska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Joanna Pikus, naczelnik Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Powiatu Tomasz Mroczek wraz z kierownikiem Referatu Rozwoju i Inwestycji, Panią Iwoną Gałką, prezes Stowarzyszenia „Razem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo”, Joanna Lange, dyrektor placówki, Edyta Kaczmarska oraz dzieci i młodzież zamieszkująca w placówce.

Jak zaznaczyła podczas spotkania starosta Marzena Dębniak,  termomodernizacja była konieczna.

Cieszę się z tego, ponieważ my od samego początku, przeznaczamy dla tego domu środki,

a remonty  wykonywane są z myślą o dzieciach tu zamieszkujących. Aby im się dobrze tu żyło i mieszkało – mówiła starosta M. Dębniak.

Jak zaznaczyła dyrektor placówki Edyta Kaczmarska, była to inwestycja na którą zarówno Stowarzyszenie jak i dzieci długo czekali.

Długo czekaliśmy na tę termomodernizację i wreszcie ją mamy. Cieszymy się bardzo, tym bardziej, że pozwoli ona na oszczędności.  W budynku będziemy mieli ciepło, zresztą już to odczuwamy. Wymienione zostały okna i poprawiła się estetyka budynku – mówiła E. Kaczmarska.

Wartość tej inwestycji zamyka się kwotą 2 100 988,53 zł, z czego 1 334 794,03 zł. pochodzi z dofinansowania z RPOWŚ na lata 2014-2020, natomiast  766 194,50 zł. to wkład własny powiatu.

Termomodernizacja dała również szansę na  powiększenie domu w Małachowie o placówki specjalistyczne, w których wsparcie otrzymają dzieci z niepełnosprawnościami. Ich utworzenie zaplanowano na przyszły rok.

Tradycyjnie na zakończenie spotkania uczestnicy wręczyli dzieciakom prezenty. Starosta Marzena Dębniak przekazała gry i sprzęt sportowy, a przewodniczący Mariusz Pasternak, słodkie upominki.

Polecamy również