Powiatowe Obchody Święta Policji

1

Wczoraj w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyły się Powiatowe Obchody Święta Policji. W uroczystości udział wzięła Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. dr Agata Malasińska-Nagórny, Komendant Powiatowy Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim insp. Zbigniew Wilk oraz przedstawiciele parlamentarzystów, władz samorządowych, zaprzyjaźnionych służb mundurowych, duchowieństwa i instytucji współpracujących z Policją, a także policjanci i pracownicy ostrowieckiej komendy.

Uroczystości z okazji Powiatowych Obchodów Święta Policji rozpoczęły się Mszą Świętą w Kolegiacie pw. Świętego Michała Archanioła. Następnie zaproszeni goście, policjanci i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim wzięli udział w uroczystej zbiórce, która odbyła się w sali konfrencyjnej ostrowieckiego Browaru Kultury. Zbiórka rozpoczęła się od złożenia meldunku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. dr Agacie Malasińskiej- Nagórny przez dowódcę uroczystości nadkom. dr. Dominika Kowalskiego. Kolejno Komendant Powiatowy Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim insp. Zbigniew Wilk przywitał zaproszonych gości oraz pogratulował policjantom awansów i życzył dalszych sukcesów zawodowych. Następnie wręczono akty mianowania na wyższe stopnie policyjne.W bieżącym roku awans otrzymało łącznie 109 funkcjonariuszy. W dalszej części uroczystości życzenia policjantom złożyła Zastepca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. dr. Agata Malasińska-Nagórny. Po czym głos zabrali zaproszeni goście, którzy w swoich przemówieniach składali życzenia z okazji Święta Policji, a także wyrazili podziękowania dla policjantów pełniących służbę na terenie powiatu ostrowieckiego. Kolejno wyróżniający się policjanci w głównej mierze dzielniowi otrzymali od Starosty Powiatu Ostrowieckiego, Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz  Burmistrzów i Wójtów samorządów miast i gmin powiatu ostrowieckiego wyróżnienia.

Na zakończenie  Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów asp.sztab. Andrzej Ścibisz wraz z przedstawicielem Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim podkom. Mariuszem Walczykiem wręczyli członkom Związku medale i brązowe odznaki honorowe.

Współorganizatorem uroczystości powiatowych Obchodów Święta Policji był Starosta Powiatu Ostrowieckiego oraz Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Opr. EW
Źródło: KPP w Ostrowcu Świętokrzyskim2 3 4 5 6 7

Polecamy również