W CKU O BEZPIECZNEJ ŻYWNOŚCI

cz

1 2Centrum Kształcenia Ustawicznego gościło w sobotę przedstawicielkę ostrowieckiego sanepidu Katarzynę Dominik, która mówiła o higienie jedzenia, dodatkach do żywności oraz alergenach. Wszystko to w ramach kampanii informacyjnej „Wybieraj Bezpieczną Żywność” #EUChooseSafeFood.

Celem kampanii jest zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat roli  nauki
w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności oraz zachęcenie społeczeństwa do dokonywania świadomych wyborów żywieniowych, ma na celu pomóc obywatelom w krytycznym myśleniu o ich codziennych wyborach żywieniowych. EFSA kontynuuje działania na rzecz podnoszenia świadomości w zakresie nauki o żywności, podjętych w pierwszym roku kampanii, poprzez rozszerzenie zakresu tematów, z którymi konsumenci mogą się zapoznać, o zdrowie roślin, nową żywność i suplementy diety. Kampania porusza wiele obszarów związanych z bezpieczeństwem żywności, a wśród nich np.:

zdrowe wybory żywieniowe, odszyfrowywanie etykiet, alergeny, dodatki do żywności, choroby przenoszone przez żywność, zdrowie pszczół, higiena jedzenia, zanieczyszczenia.

– Jesteśmy bardzo wdzięczni za przekazanie cennych, mimo że ważnych, to wcale nie powszechnych jeszcze informacji, które okazały się przydatne nie tylko dla słuchaczy kształcących się w zawodach kucharz, cukiernik w CKU, ale dla dużo liczniejszej grupy – mówi dyrektor CKU dr Aneta Pierścińska-Maruszewska.

Państwowa Inspekcja Sanitarna powołana jest do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych  i zawodowych. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św. w ramach prowadzonej przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) aktywnie uczestniczy w kampanii informacyjnej „Wybieraj Bezpieczną Żywność”.

 

Polecamy również