Warsztaty z języka angielskiego na UMCS

W dniu 16 grudnia 2022 w ramach współpracy pomiędzy UMCS i Liceum „Broniewskiego,
uczniowie klas lingwistycznych 1B i 1F wraz z wychowawczyniami Lucyną Książek i Alicją Samot i nauczycielkami języka angielskiego Martą Dytkowską i Katarzyną Korulczyk udali się do Lublina. Celem wyjazdu były zajęcia w języku angielskim, przygotowane przez Katedrę Anglistyki i Amerykanistyki oraz Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa. Tematem pierwszego spotkania poprowadzonego przez dr Izabelę Kimak była szeroko rozumiana, współczesna kultura amerykańska i jej symbole, doskonale znane i rozpoznawalne na całym świecie.

Tematem drugich zajęć, przygotowanych przez dr Konrada Żyśko były zabawy i żarty słowne, wykorzystujące różne środki językowe, takie jak np. homonimia czy polisemia i ich rola w uczeniu się języków obcych

Młodzież, zachęcana przez prowadzących, z zapałem włączała się do dyskusji, wykazując się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego i dużym zaangażowaniem. Oba spotkania przebiegały w serdecznej i ciepłej atmosferze i utwierdziły wszystkich w przekonaniu, że warto uczyć się języków obcych

 

 

Polecamy również