Umowa na nowoczesny mammograf podpisana

W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim starosta Marzena Dębniak i wicestarosta Andrzej Jabłoński podpisali z wojewodą świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem umowę dotyczącą wsparcia na zakup cyfrowego aparatu mammograficznego dla Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przy podpisaniu umowy obecni byli również poseł, Andrzej Kryj i skarbnik powiatu, Julita Szewczyk.

Całkowita wartość zadania pn. „Zakup cyfrowego aparatu do mammografii wraz z wyposażeniem na potrzeby Działu Elektroradiologii Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim” wynosi 1 000 000 zł. z czego kwota 800 000 zł. to środki pochodzące z rezerwy ogólnej budżetu państwa, będące w dyspozycji wojewody. Pozostałą kwotę wyasygnuje Powiat Ostrowiecki.

Jak zaznaczyła starosta Marzena Dębniak, zdrowie nie ma barw politycznych. Cieszę się, że nasze starania o pozyskanie najnowocześniejszej aparatury diagnostycznej spotykają się z przychylnością. Nie byłabym sobą, gdybym nie dodała, że prosimy o więcej, gdyż każdy taki sprzęt oznacza  więcej, wcześnie wykrytych zmian chorobowych, a to oznacza większą szansę na wyzdrowienie, mówiła starosta M. Dębniak.

Zakup specjalistycznego mammografu cyfrowego pozwoli na trafne i skuteczne diagnozowanie nowotworu piersi u kobiet, a w konsekwencji na wdrożenie odpowiedniego leczenia.

 

Fot. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki3 4

Polecamy również