Zdarzenie medyczne ze strażakami

Miało kolejne zdarzenie w którym ze względu na brak wolnych karetek zadysponowano strażaków do osoby poszkodowanej. Tym razem zgłoszenie dotyczyło mężczyzny, który leżał na poboczu przy ul. Bałtowskiej w Ostrowcu Św. Działania strażaków po dojeździe na miejsce zdarzenia polegały na udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanemu tj. między innymi sprawdzeniu oceny stanu przytomności. Był z nim utrudniony kontrakt dlatego strażacy ułożyli mężczyznę na noszach, udzielali wsparcia psychicznego oraz zabezpieczyli go przed wychłodzeniem. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zespołu ratownictwa medycznego, poszkodowany został przekazany ratownikom medycznym. Na tym działania zakończono.
W tym roku strażacy wyjeżdżali już 7 razy do tego typu zdarzeń, gdzie nie było wolnych karetek w naszym powiecie, a istniało zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.
Opracowanie: st. kpt. Sebastian Klaus, KP PSP Ostrowiec Św.
Zdjęcie poglądowe: mł. bryg. Barbara Majdak

Polecamy również