Wyróżnione przedszkole

Katarzyna Dryjas- dyrektor Przedszkola Publicznego nr 16 „Kolorowa Akademia” odebrała w Łodzi w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Przegląd innowacji i twórczości w edukacji” za innowacje „Plan daltoński w przedszkolu”. Celem Konkursu jest popularyzacja i promocja twórczości w edukacji oraz wyłonienie osób propagujących twórcze i innowacyjne podejście do pracy dydaktyczno -wychowawczej zgodnie z europejskimi standardami edukacyjnymi. Udział w konkursie brały placówki wszystkich poziomów edukacyjnych- od przedszkoli po szkoły średnie. To cykliczna impreza o charakterze ogólnopolskim organizowana m.in. pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Komisja konkursowa doceniła pionierski projekt przedszkola, który polega na wdrożeniu idei pedagogiki planu daltońskiego w placówce.
– Przedszkole nr 16 jest prekursorem w Polsce jeśli chodzi o prace tą nowatorską koncepcją-mówi Katarzyna Dryjas. – Od 2009 roku we współpracy z holenderską fundacją Dalton International rozpoczęto prace nad wdrożeniem koncepcji i dostosowaniem jej do polskiego systemu edukacyjnego. Nie było to łatwe, ale determinacja i praca nauczycieli oraz wsparcie rodziców przyniosły efekty. W 2011 roku po przeprowadzeniu w przedszkolu audytu holenderskich konsultantów, placówka otrzymała międzynarodowy certyfikat „International Dalton School”. Jednak od tego momentu systematycznie doskonalone są nowe metody pracy z dziećmi a koncepcja ciągle się rozwija. Nauczyciele Przedszkola nr 16 są także współzałożycielami Polskiego Stowarzyszenia Dalton, które propaguje te alternatywną edukacje w całej Polsce. Poprzez działania przedszkola koncepcja zdobywa coraz większą rzesze zwolenników w naszym kraju a dyrektorzy i nauczyciele polskich przedszkoli przyjeżdżają do Ostrowca Świętokrzyskiego by uczyć się nowych metod. Filarami pedagogiki planu daltońskiego są: nauka odpowiedzialności, samodzielności i współpracy. Przedszkole rozwija u dzieci właśnie te kompetencje aby kształtować otwartych, twórczych, radzących sobie z problemami i świadomych edukacji młodych ludzi. Odpowiedzialność, samodzielność i współpraca są ogromnie ważnymi kompetencjami jakie powinien posiadać młody człowiek aby odnieść najpierw sukces edukacyjny a potem sukces we własnym życiu. Ponadto inne podejście do organizacji pracy oraz relacji nauczyciel- dziecko umożliwia daleko posuniętą indywidualizacje, co pozwala dzieciom rozwijać się w ich własnym tempie, zgodnie z ich indywidualną drogą rozwoju. Polska edukacja jeszcze w zbyt małym stopniu daje dzieciom możliwość nabycia tych umiejętności a nasze dorosłe społeczeństwo zbyt często wyręcza dzieci hamując ich samodzielność.- dodaje Katarzyna Dryjas.

Polecamy również