Alkohol nie dla małolatów

Straż miejska w Ostrowcu włączyła się w ogólnopolską akcję STOP -18. Akcja ta ma na celu ukrócenie sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych osobom niepełnoletnim.
– Jest to akcja informacyjna mająca na celu uświadamianie sprzedawców i właścicieli punktów handlowych prowadzących sprzedaż wyrobów tytoniowych o obowiązujących przepisach dotyczących przestrzegania zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwem używania tytoniu- mówi Marcin Gruszka, zastępca komendanta straży miejskiej.- Akcję prowadzili strażnicy rewirowi, którzy przeprowadzili łącznie 97 kontroli kiosków i sklepów zwłaszcza w rejonach gdzie znajdują się placówki oświatowo-wychowawcze, obiekty sportowo – rekreacyjne itp. W trakcie kontroli funkcjonariusze rozdawali ulotki i broszury informacyjne, informowali sprzedawców o przysługującym im prawie do żądania okazania dokumentu potwierdzającego wiek osoby kupującej wyroby tytoniowe, o zakazie sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18 i o zakazie sprzedaży papierosów na sztuki. Sprzedawcy informowani byli również o sankcjach grożących im za złamanie tych przepisów. Spośród kontrolowanych sprzedawców wybranych zostało, 18 którym strażnicy wręczyli okolicznościowe dyplomy za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków i wykazywanie chęci współpracy z naszymi funkcjonariuszami.
-W porozumieniu z Wydziałem Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, który udostępnił nam wykaz wszystkich przedsiębiorców z terenu miasta, którym udzielono zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeprowadzono łącznie 224 kontroli różnych placówek – dodaje Marcin Gruszka.- W trakcie sprawdzania funkcjonariusze straży miejskiej zwracali uwagę na to czy przedsiębiorcy mieli w lokalach umieszczone informację o szkodliwości spożywania alkoholu, oraz czy przebywają tam osoby nieletnie, które spożywają alkohol, bądź go kupują. W dwóch przypadkach funkcjonariusze ujawnili fakt nie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości.
Zakończenie akcji nie oznacza, że nie będzie więcej kontroli. Sprawdzanie barów i pubów będzie prowadzone na bieżąco.

Polecamy również