Uświadamiają pracowników

W tym roku szkolnym Centrum Kształcenia Ustawicznego przystąpiło do programu prewencyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. W piątek zaś pracownicy i słuchacze placówki spotkali się z przedstawicielem PIP Stanisławem Golmento.
– Centrum Kształcenia Ustawicznego ma na celu współpracę z pracodawcami, pomoc naszym absolwentom w znalezieniu zatrudnienia, chcemy im też uświadamiać, jakie prawa i obowiązki mają jako pracownicy i jak mogą funkcjonować na rynku pracy również jako pracodawcy, bo zachęcamy także do zakładania własnej działalności gospodarczej – twierdzi dyrektor CKU Aneta Pierścińska-Maruszewska.
O tym, co się należy pracownikowi w zależności od formy zatrudnienia, jakie ma przywileje i jednocześnie obowiązki, mówił starszy specjalista PIP Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach.

– Prawda jest taka, że bardzo często, podejmując pierwszą pracę albo nawet już pracując, nie wiemy, co nam przysługuje. Wiele osób ma na przykład trudności z określeniem, ile urlopu posiada, czy kiedy może go wykorzystać, wielu nie wie o wolnych dniach na poszukiwanie pracy czy załatwienie spraw związanych z dzieckiem – podkreślał S. Golmento.

Takie spotkania są bardzo ważne, zwłaszcza, że do przestrzeni publicznej co jakiś czas trafiają informacje o łamaniu praw pracowniczych bądź też o nielojalności wobec pracodawców i niesubordynacji pracowników.aneta czolo

Polecamy również